Užitočné informácie

Platobný terminál a platba kartou

Čo je to POS terminál?

Je to zariadenie, ku ktorému prikladáte kartu v predajniach. EFT POS terminál (označovaný tiež ako POS terminál alebo Platobný terminál) je určený pre všetky obchody a prevádzky ako alternatívny spôsob úhrady za hotovosť.

Čo všetko umožnuje POS terminál

Na EFT POS termináloch je možné vykonávať nasledovné typy transakcií :

 • Predaj – platba.
 • Návrat – vrátenie akejkoľvek sumy zákazníkovi.
 • Storno – poslednej transakcie
 • Predautorizácia – operácia slúži na blokovanie určitej sumy na platby v hotely, servise a pod.
 • Dokončenie predautorizácie
 • Predaj s prepitným
 • Medzisúčet – Vytlačenie medzisúčtu transakcií uskutočnených na platobnom termináli od poslednej uzávierky.
 • Uzávierka
 • Cash back – výber hotovosti priamo pri platení
 • Top- Up – dobitie kreditu
 • KvaziCash – využíva sa v kasínach
 • Výber hotovosti

*typy transakcií sú individuálne podľa ponuky banky

Čo je bezkontaktná platba:

Ide o rýchly, pohodlný a bezpečný spôsob platenia. Na Slovensku sa stretnete najmä s dvoma typmi bezkontaktnej platby:

 • MasterCard PayPass™ je bezkontaktná platobná technológia, ktorá umožňuje platiť kartou rýchlo, bezpečne a pohodlne malé i veľké čiastky.
 • Visa payWaveje moderný spôsob bezkontaktnej platby každodenných drobných nákupov v priebehu jednej sekundy.

Obchodník musí byť vybavený terminálom na bezkontaktné platby – terminál býva vybavený logom PayPass (MasterCard) alebo PayWave (VISA) .

Ako prebieha bezkontaktná platba

 • Karta sa nevkladá do čítačky POS terminálu, bezkontaktnú platbu uskutočníte len priložením karty k čítačke bez zadania PIN kódu alebo podpisu.
 • Pred prvým použitím karty na bezkontaktnú platbu je potrebné bezkontaktnú funkciu aktivovať. Aktiváciu uskutočníte kontaktnou transakciou prostredníctvom bankomatu (výber hotovosti, dobitie kreditu, kontrola zostatku na účte), alebo platbou prostredníctvom POS terminálu a potvrdením PIN kódom.
 • Limit pre jednu bezkontaktnú platbu je 50 EUR a kumulatívny denný limit pre všetky za sebou nasledujúce bezkontaktné platby je 150 EUR. Znamená to, že po prekročení týchto limitov budete musieť zadať znovu PIN aj pri bezkontaktnom platení.
 • Počítadlo kumulatívneho limitu sa vynuluje pri každom ďalšom použití karty na kontaktnú transakciu. Pri platbách v inej mene ako v eurách je možné uskutočniť najviac päť za sebou nasledujúcich bezkontaktných platieb.
 • Technológiu bezkontaktnej platby MasterCard PayPass™ možno aplikovať nielen do bežnej platobnej karty, ale aj do mobilného telefónu, hodiniek, prívesku na kľúče a ďalších zariadení.

Platba čipovou kartou

 • Kartu treba vložiť do POS terminálu.
 • Pri vykonávaní platobných transakcií sa údaje načítavajú z platobnej karty.
 • Ak má platobná karta čip, musia sa údaje platobnej karty načítať cez čip.
 • Karta sa vkladá čipom nahor a smerom k displeju.
 • POZOR: Kartu po načítaní údajov vytiahnite až vtedy, keď vás na to platobný terminál vyzve správou na displeji [VYTIAHNITE KARTU!]
Platba čipovou kartou

Prečo niekedy terminál zamietne transakcie?

Zamietnutá transakcia je neúspešné ukončenie transakcie a jej výsledkom je, že platba nebola zrealizovaná. Zamietnutie transakcie môže nastať z rôznych dôvodov:

 • Chyba spojenia terminálu so sieťou: Terminál nemohol nadviazať spojenie s autorizačnou centrálou.
 • Expirovaná karta: Platnosť použitej platobnej karty vypršala. Touto kartou nie je možné vykonať platobnú transakciu.
 • Prekročený limit: Suma, ktorú má držiteľ karty zaplatiť je vyššia ako jeho povolený limit.
 • Nedostatočný disponibilný zostatok: Držiteľ karty nemá dostatok prostriedkov na účte.
 • Obmedzenie disponovať kartou: Držiteľ karty má zakázané všetky operácie platobnou kartou.
 • Nesprávne zadaný PIN kód: Držiteľ platobnej karty zadal nesprávny PIN.
 • Zákaz na kartu: Držiteľ karty má zákaz vykonávať všetky operácie platobnou kartou z dôvodu, že bola nahlásená jej strata, odcudzenie alebo sfalšovanie.
 • Zamietnuté vydavateľom prístupového nástroja: Transakcia bola zamietnutá vydavateľom karty bez bližšie určeného dôvodu.