Členovia ZBK

Bankové subjekty

365.BANK, a.s.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

ČSOB, a.s.

mBank S.A.

Prima Banka Slovensko, a.s.

Privatbanka, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra banka, a.s.

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Členovia ZBK

NeBankové subjekty

DanubePay, a.s.

Diebold Nixdorf, s.r.o.

Global Payments, s.r.o., organizačná zložka

ITCARD

Infinity Consulting, s.r.o.

Nexi Central Europe, a.s.

PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.

Regional Card Processing Centre, s.r.o.

SKPAY, a.s.

Slovak Telekom, a.s.

Štátna pokladnica

Verisoft Slovakia, a.s.

Worldline