Slovník pojmov

ATM -Bankomat

Automat Teller Machine

Peňažný automat, ktorý umožňuje výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty. Bankomaty sú označené logom kartovej spoločnosti (MasterCard, VISA…) a akceptujú iba platobné karty s rovnakým logom. Po vložení karty je potrebné zadať PIN číslo a následne je možný výber hotovosti. Mnoho bankomatov ponúka aj iné služby ako dobitie kreditu na mobilný telefón, zobrazenie zostatku, úhrada faktúr….

BIN – Bankové identifikačné číslo

Bank Identification number

Bankové identifikačné číslo. BIN identifikuje typ karty a banku, ktorá platobnú kartu vydala.

Bezhotovostná platba

Platba za tovar a služby prostredníctvom platobnej karty bez použitia hotovosti.

Bezúročné obdobie

Doba, počas ktorej môže držiteľ kreditnej karty splatiť čerpané finančné prostriedky bez toho, aby zaplatil akýkoľvek úrok.

CVC

Card Validation Code

Kontolný verifikačný kód používaný kartovou asociáciou MasterCard.

CVC2

Kód sa vyžaduje pri platbe kartou MasterCard na internete, kde sa overuje, či zadaný CVC2 kód patrí k zadanému číslu karty a k zadanej expirácii.

CVV

Card Validation Value

Kontolný verifikačný kód používaný kartovou asociáciou VISA.

CVV2

Kód sa vyžaduje pri platbe kartou VISA na internete, kde sa overuje, či zadaný CVV2 kód patrí k zadanému číslu karty a k zadanej expirácii.

Cash Advance

Výber hotovosti na výplatných miestach (pobočkách bánk, zmenárňach) po predložení platobnej karty a dokladu totožnosti. Výplatné miesto musí byť označené logom kartovej spoločnosti, ktoré sa nachádza aj na platobnej karte.

Cash Back

CashBack je výplata hotovosti prostredníctvom POS terminálu v obchode. Pri platení nákupu je možné vo vybraných obchodoch požiadať o vyplatenie určitej hotovosti a nákup aj hotovosť zaplatiť platobnou kartou. Na Slovensku je možné využiť CashBack pri nákupoch minimálne za 5 EUR a maximálna čiastka, ktorú môžeme vybrať v hotovosti, je 50 EUR.

Charge karta

Jedná sa o úverovú kartu. Platobná karta sa vydáva s prideleným úverovým rámcom, ktorý je možné čerpať prostredníctvom PK. Držiteľ charge karty vykonáva behom daného obdobia (väčšinou jeden mesiac) transakcie a na konci tohto obdobia vystaví vydavateľ karty výpis s prehľadom transakcií. Od typickej kreditnej karty sa líši tým, že je potrebné splatiť celú dlžnú sumu vo výške 100% v termíne splatnosti. Bezúročné úverové obdobie trvá až do 60 dní.

Debetná karta

Platobná karta sa vydáva k bežnému účtu a prostredníctvom tejto karty je možné čerpať vlastné prostriedky do výšky disponibilného zostatku vrátane povoleného debetu. Debetnou platobnou kartou je možné vyberať hotovosť z bankomatov, platiť za tovar a služby u obchodníkov a vyberať hotovosť prostredníctvom Cash Advance na výplatných miestach (banky, zmenárne).

Držiteľ karty

Držiteľom platobnej karty sa stáva fyzická osoba alebo zamestnanec spoločnosti od okamihu prevzatia platobnej karty. Karta je vydaná na meno držiteľa. Držiteľ karty je povinný kartu podpísať na vyznačenom mieste v podpisovom prúžku.

Elektronická (indentovaná) platobná karta

Elektronické platobné karty sú u nás najrozšírenejším typom platobnej karty. Jedná sa o platobnú kartu použiteľnú v elektronickom prostredí – na výbery z bankomatov, na výbery hotovosti na výplatných miestach (Cash Advance), výplatu hotovosti pri pokladni vo vybraných obchodoch (Cash Back) a platby u obchodníkov vybavených elektronickým terminálom (POS). Elektronické platobné karty môžu byť vybavené magnetickým prúžkom, čipom alebo oboma technológiami zároveň.

Embosovaná platobná karta

Embosované platobné karty majú okrem magnetického prúžku alebo čipu (alebo oboch technológií) na svojej lícnej strane vystúpené (reliéfne) písmo ( meno držiteľa karty, číslo karty a jej platnosť). Tieto PK majú širšie použitie. Jedná sa o platobnú kartu použiteľnú v elektronickom prostredí – na výbery z bankomatov, platby u obchodníkov vybavených elektronickým terminálom (POS) a rovnako aj na platbu v mechanických snímačoch (imprinter), ďalej na výbery hotovosti na výplatných miestach (Cash Advance), výplatu hotovosti pri pokladni vo vybraných obchodoch (Cash Back) a na platbu prostredníctvom internetu (e-commerce).

Imprinter

Mechanický snímač, umožňuje akceptovať embosované platobné karty. Mechanické snímače nie sú moderné zariadenia a nemali by nahrádzať elektronické terminály (POS). V dnešnej dobe slúžia väčšinou ako záložné zariadenia v prípade možného výpadku elektronických terminálov (POS).

Kreditná karta

Jedná sa o úverovú kartu. Platobná karta sa vydáva k samostatnému technickému účtu s prideleným schváleným úverovým rámcom, ktorý je možné čerpať prostredníctvom PK. Úver je revolvingový a po priebežnom alebo úplnom splatení je možné čerpať prostriedky znovu. Ku každému úverovému rámcu je stanovená minimálna mesačná splátka (bežne 5 až 10%) a ďalšie splátky – dátum a výšku si určuje klient. Štandardne sú vyčerpané prostriedky úročené. V prípade, ak je dlžná suma splatená do určitého obdobia, prostriedky nie sú úročené a vzniká tzv. bezúročné obdobie (pohybuje sa od 30-55 dní). Toto obdobie vzniká ak sa celá dlžná suma z predchádzajúceho mesiaca splatí najneskôr nasledujúci mesiac v termíne splatnosti.

Limit platobnej karty

Maximálna čiastka finančných prostriedkov, ktorú je možné uhradiť prostredníctvom karty za určité časové obdobie (deň, týždeň).

MasterCard PayPass

Nová bezkontaktná platobná technológia, ktorá umožňuje platiť kartou rýchlo, bezpečne a pohodlne malé čiastky do 20 eur.

PIN – Osobné identifikačné číslo

Personal Identification Number

Bezpečnostný číselný kód, ktorý slúži ako ochranný prvok pri použití platobnej karty. Vyžaduje sa pri výbere hotovosti v bankomatoch a platbe u obchodníkov v elektronických termináloch. PIN je využívaný na overenie totožnosti držiteľa platobnej karty.

POS

Point of Sale

Predajné miesto

POS terminál

Elektronické zariadenie, ktoré umožňuje zákazníkom platiť za tovar a využívať ďalšie služby poskytované k platobným kartám.

Platnosť karty

Dátum označujúci dobu platnosti karty. Býva označené „VALID DATE“ resp. „VALID FROM – GOOD THRU“. Po uplynutí platnosti už nie je možné kartu použiť.

Transakcia

Operácia uskutočnená prostredníctvom platobnej karty – výber hotovosti z bankomatu, platba u obchodníka, výplata hotovosti na výplatných miestach (tzv. Cash Advance), platba prostredníctvom internetu (e-commerce), výplata hotovosti u obchodníka (Cash Back).

VISA payWave

Moderný spôsob bezkontaktnej platby každodenných drobných nákupov v priebehu jednej sekundy.

Číslo karty

Číslo pozostáva zo 16 znakov a je vyrazené na prednej strane karty.