Užitočné informácie

Dôležité rady pri používaní platobnej karty

S platobnou kartou zaobchádzajte rovnako obozretne ako s finančnou hotovosťou

 • Pri prevzatí platobnej karty ju hneď podpíšte.
 • Pri platení ju nikdy nespúšťajte z dohľadu.

Kartu nikomu nepožičiavajte

 • Svoju platobnú kartu nikomu nepožičiavajte, vystavovali by ste sa tak zbytočnému nebezpečenstvu zneužitia.
 • Platobná karta je spravidla neprenosná (je na nej uvedené meno držiteľa).

Chráňte si svoj PIN kód

 • Po prevzatí PIN kódu od banky si ho dobre zapamätajte a doklad, na ktorom je PIN uvedený, doporučujeme  zničiť.
 • Nikdy si nezapisujte PIN na platobnú kartu, ani nevkladajte do peňaženky, v ktorej platobnú kartu nosíte.
 • PIN kód nikde nezverejňujte! Nehovorte ho ani svojim rodinným príslušníkom, zástupcom finančných inštitúcii ani polícii či obchodníkovi.

Odporúčania pri používaní bankomatov

 • Pred každým výberom dôkladne skontrolujte bankomat
 • Pri výbere z bankomatu alebo kdekoľvek inde buďte pri zadávaní PIN opatrní, aby kód nemohol nikto odpozorovať.
 • Klávesnicu si pri zadávaní PIN kódu prekryte druhou rukou.
 • Zásadne si pri bankomate nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu.
 • Nikto nemá právo vašu transakciu prerušiť, ani ochranka, ani iný personál banky či obchodného centra nesmie zasahovať do transakcií klientov.
 • Ak nie je v noci bankomat dostatočne osvetlený, radšej ho nepoužívajte a vyberte si iný, alebo si zoberte niekoho so sebou.
 • Vybranú hotovosť i kartu ihneď uschovajte.
 • Po ukončení transakcie si nezabudnite vziať späť svoju kartu. Účtenku o vykonanej transakcii si starostlivo uschovajte alebo znehodnoťte.

Chráňte kartu pred poškodením

 • Magnetický prúžok, ktorý je súčasťou platobných kariet, je náchylný na poškrabanie alebo zmagnetizovanie. K zmagnetizovaniu karty môže dôjsť napríklad pôsobením mobilného telefónu alebo počítača, ale tiež magnetickým zapínaním dámskych kabeliek či peňaženiek.

Ako bezpečne používať kartu na internete

 • Nákupy cez internet realizujte len cez www stránky, ktoré využívajú zabezpečenie komunikácie, napr. protokolom SSL resp. SET. O zabezpečení www stránky sa môžete presvedčiť na spodnej lište internetového prehliadača (pred adresou je malý zámok a nasleduje https:)
 • Pri platení kartou cez internet alebo po telefóne buďte veľmi opatrní. Ak by niekto nepovolaný zistil číslo vašej platobnej karty, meno a dobu platnosti, nič mu nebráni v jej zneužití.

Stratu karty hláste čo najrýchlejšie

 • Pravidelne kontrolujte, či svoju platobnú kartu máte stále pri sebe.
 • Ak zistíte, že ste ju stratili, alebo vám ju ukradli, nahláste to ihneď na zákaznícku linku vašej banky. Kartu zablokujú a vydajú vám novú.

Sledujte výpisy z účtu

 • Pravidelne kontrolujte výpisy z účtu. Ak zistíte akúkoľvek nezrovnalosť, ihneď informujte svoju vydavateľskú banku a spornú transakciu reklamujte.
 • V prípade, že máte pocit, že pri platení kartou, alebo pri výbere hotovosti z bankomatu nebolo všetko v poriadku, informujte o tom svoju vydavateľskú banku.