Užitočné informácie

Ako postupovať v prípade straty / krádeže bankovej platobnej karty

Pri strate platobnej karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť banke, ktorá kartu vydala. Vydavateľ karty následne odcudzenú či stratenú kartu zablokuje pre platby v elektronických platobných termináloch (POS terminál) a bankomatoch. Pri embosovaných kartách navyše zaradí vydavateľ platobnú kartu na tzv. stoplist (čo je zoznam odcudzených a stratených platobných kariet, ktorý je k dispozícii finančným inštitúciám a obchodníkom akceptujúcim platobné karty). Zablokovanie platobnej karty je spojené s poplatkom, ktorý sa často pohybuje v rádovo sto korunách.

Stratu alebo krádež Vašej platobnej karty môžete nahlásiť:

  • telefonicky (24 hodín denne) priamo v autorizačných centrách jednotlivých bánk
  • prostredníctvom call centra vydavateľskej banky:
  • osobne alebo telefonicky v banke, ktorá Vám platobnú kartu vydala (podľa pokynov príslušnej banky)