Slovník pojmov

Embosovaná platobná karta

Embosované platobné karty majú okrem magnetického prúžku alebo čipu (alebo oboch technológií) na svojej lícnej strane vystúpené (reliéfne) písmo ( meno držiteľa karty, číslo karty a jej platnosť). Tieto PK majú širšie použitie. Jedná sa o platobnú kartu použiteľnú v elektronickom prostredí – na výbery z bankomatov, platby u obchodníkov vybavených elektronickým terminálom (POS) a rovnako aj na platbu v mechanických snímačoch (imprinter), ďalej na výbery hotovosti na výplatných miestach (Cash Advance), výplatu hotovosti pri pokladni vo vybraných obchodoch (Cash Back) a na platbu prostredníctvom internetu (e-commerce).