Ostatné

17.6.2021

Združenie pre bankové karty má nového predsedu a členov Výkonného výboru

Združenie pre bankové karty má nového predsedu a členov Výkonného výboru

Bratislava, 17. júna 2021  –  Združenie pre bankové karty (ZBK) na svojom zasadnutí dňa 01. júna 2021 zvolilo nového predsedu a doplnilo členov Výkonného výboru (VV).

Predsedom ZBK sa stal Peter GÉC, dlhoročný člen výkonného výboru zo spoločnosti Infinity Consulting. Členmi výkonného výboru sa stali Andrea ŠIPOŠOVÁ z VÚB banky, Ingrid LIESKOVSKÁ zo Slovenskej sporiteľne a Juraj CHOMO zo spoločnosti SIA. Vo VV ZBK zostali aj dvaja starší členovia, Patrick MELIORIS z ČSOB, ktorý je zároveň podpredsedom ZBK a Katarína ZVAROVÁ z Tatra banky.

Výkonný výbor ZBK riadi činnosť ZBK medzi zasadnutiami Kolégia. Zabezpečuje plnenie odborných, operatívnych, metodických a ďalších úloh stanovených Kolégiom.

Výkonný výbor ZBK má minimálne 5 členov, z ktorých jeden je predseda a druhý podpredseda. Minimálne traja členovia VV sú volení z člena banka. Výkonný výbor je volený Kolégiom a to na trojročné funkčné obdobie v tajných priamych voľbách.

O ZBK

Združenie pre bankové karty (ZBK) pôsobí na slovenskom trhu viac ako 27 rokov. ZBK je od svojho založenia odborným garantom a významnou inštitúciou, ktorá prispieva k informovanosti, edukácií a rozvoju slovenského kartového trhu.  V súčasnosti má ZBK 24 riadnych členov (12 bánk a 12 nebankových subjektov), Partnermi ZBK sú spoločnosti SoNet Slovakia, Monet+ a Idemia.

Viac informácií získate na: www.zbk.sk.

Zuzana Galgóciová
zbk@zbk.sk
+421 918 189 520