Trendy

27.5.2024

Európske banky sa okamžitých platieb obávajú, slovenské sú optimistické

Európske banky sa okamžitých platieb obávajú, slovenské sú optimistické

Poslať výplatu z účtu v piatok poobede a mať ju už pred víkendom, bude v Európe bežná vec. Pomôžu pri tom okamžité platby, ktoré sa rozšíria ešte viac.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu, ktoré začalo platiť v apríli, budú banky v eurozóne povinné najneskôr do začiatku roka 2025 poskytovať službu prijímania okamžitých platieb. Najneskôr do októbra 2025 ich budú musieť vedieť aj zasielať. V ostatných krajinách mimo eurozóny budú okamžité platby v eurách dostupné o dva roky neskôr.

Nie všetky banky v Európskej únii sú z blížiaceho sa dátumu nadšené. Nedávny prieskum spoločnosti RedCompass Labs zistil, že až tretina finančných domov v EÚ ešte okamžité platby nezaviedla.

Navyše, skoro 60 percent z týchto bánk sa obáva, že európsky deadline je príliš prísny. Obavy vyplývajú aj z množstva platieb, ktoré budú musieť banky spracovať naraz a rýchlo. Dnes bežne banky dokážu spracovať od sto do tristo platieb za sekundu, po novom by mali zvládnuť až tisíc platieb za sekundu, odhaduje RedCompass Labs. 

Okamžité platby fungujú na Slovensku viac ako dva roky. Poskytujú ich zatiaľ tri najväčšie banky – Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB banka, a dve menšie J&T Banka a od mája aj Fio. Ostatné finančné domy sa ich chystajú zaviesť v priebehu tohto roka alebo najneskôr do spomínaného termínu. 

Skúsenosti s okamžitými platbami sú pozitívne

Banky, ktoré už okamžité platby zaviedli, hovoria, že ich klienti si platby obľúbili. Oceňujú najmä ich rýchlosť. Peniaze na účte prijímateľa sú v priebehu pár sekúnd, pokiaľ samozrejme má banku, ktorá má už tieto platby zavedené.

O popularite svedčí aj ich stúpajúci počet. Za prvý rok klienti Slovenskej sporiteľne odoslali takmer 17 miliónov okamžitých platieb a prijali viac ako 11 miliónov. Denne táto banka spracuje v priemere 150-tisíc okamžitých platieb.

„V rámci Európy patrí Slovensko medzi top 5 krajín z pohľadu objemu spracovaných okamžitých platieb za minulý rok,“ informuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Hovorca VÚB Dominik Miša uvádza, že zaznamenali až 30-percentný medziročný nárast počtu transakcií ku koncu minulého roka.

V Tatra banke je podiel okamžitých platieb na celkovom počte medzibankových platieb na úrovni 20 až 25 percent. To považuje banka za výborný výsledok po dvoch rokoch od ich spustenia. Okamžité platby boli v tejto banke zavedené vo februári 2022.

„Ďalšie zvýšenie počtu aj podielu okamžitých platieb sa dosiahne po zapojení ďalších bánk,“ dodáva Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky.

Banky zvládli aj hromadné platby

Od januára minulého roka Slovenská sporiteľňa ponúka aj hromadné okamžité platby pre firemných klientov. Ich výhoda je v tom, že zamestnancom firmy príde výplata v priebehu niekoľkých sekúnd. Nemusia napríklad čakať niekoľko dní, ak bola poslaná v piatok.

Tatra banka tiež ponúka túto službu firmám. Podľa jej štatistík za minulý rok až 21 percent všetkých hromadných platieb bolo spracovaných ako okamžité.

Podľa Simony Miklošovičovej, klienti majú tiež radi, že okamžitá platba je nastavená v internet bankingu či v mobilnej aplikácii ako predvolená služba. Nemusia tak myslieť na to, že si ju sami vyberú z viacerých možnosti.

Poplatky nebudú vyššie

Poplatky, ktoré banky účtujú za okamžité platby nesmú byť podľa nariadenia vyššie ako poplatky za bežné SEPA platby v rámci EÚ.

Banky na Slovensku to dodržujú a nespoplatňujú rýchlejšie platby extra poplatkom.  „Zároveň platí, že tieto platby sú súčasťou balíkov služieb,“ dodáva Simona Miklošovičová.

Limity na platby sú nižšie

Podľa súčasných pravidiel EÚ je maximálna výška okamžitej platby stotisíc eur denne. Banky si však môžu určiť nižší limit platby. Robia to najmä z bezpečnostných  dôvodov, aby ochránili klienta.

Výška limitu závisí od distribučného kanálu, cez ktorý človek posiela okamžitú platbu. Napríklad v Tatra banke je  pre internet banking a mobilnú aplikáciu limit vo výške 3 000 eur na deň. Podobný limit na úrovni 4 000 eur plánuje zaviesť aj Fio banka.

Finančné náklady na zavedenie sa šplhajú k miliónom

Banky v EÚ v prieskume spomínanom v úvode tohto článku uvádzajú aj obavy z vysokých finančných nákladov na zmenu IT systémov v súvislosti s okamžitými platbami. Navýšenie nákladov odhadujú od milióna do troch miliónov eur, podľa veľkosti banky.

Banky na Slovensku potvrdzujú, že s prechodom na okamžité platby mali zvýšené náklady, ale ich výšku nespresnili.

„Veľké zmeny sme museli urobiť najmä v našich IT systémoch, ktoré musia byť schopné sprocesovať obrovské objemy transakcii za veľmi krátky čas a pri nepretržitej dostupnosti,” vysvetľuje Marta Cesnaková.

 Fio banka k tejto téme dodáva:. „Náklady sú pomerne vysoké v porovnaní s implementáciou iných typov platieb,“ uviedol Jozef Daňo, hovorca Fio banky.

 

 FOTO: Adobe Stock