Bezhotovostné platby

12.11.2018

Päťdesiat rokov. Asi toľko bude trvať, kým bezhotovostné platby prevalcujú hotovosť

Päťdesiat rokov. Asi toľko bude trvať, kým bezhotovostné platby prevalcujú hotovosť

Bezhotovostné platby nikdy úplne nevymažú hotovosť z nášho bežného života, avšak to, čo ovplyvní budúcnosť bezhotovostných platieb sú vzdelávanie verejnosti,  moderné technológie a spôsoby ich využitia. Na tomto sa zhodli odborníci, ktorí prednášali na 2. ročníku konferencie DEŇ BEZ HOTOVOSTI, ktorú organizovalo Združenie pre bankové karty.

Bratislava, 12. novembra 2018– Dnes je realita taká, že až 60 % platieb je vykonaných v hotovosti. Aj napriek tomuto faktu patrí Slovensko k najdynamickejším krajinám, kde počet bezhotovostných transakcií neustále rastie. „Výraznejšie to vnímame najmä pri bezkontaktných platbách, ktoré predstavujú 60 %-ný medziročný nárast, pričom dnes prispieva k uvedenému počtu aj množstvo transakcií realizovaných mobilom,“ povedal  Rastislav Vallo, predseda Združenia pre bankové karty. S jeho názorom sa stotožňuje aj Martin Peter, riaditeľ Centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR. Ten uvádza, že Slovensko je v porovnaní s ostatnými krajinami jednou z najinovatívnejších krajín, kde sa ľudia neboja používať na platenie moderné technológie. „Naša krajina je považovaná za akési laboratórium vo využívaní moderných technológií. Slovensko bolo napríklad prvou krajinou, kde sa zaviedli bezkontaktné platby či platby mobilom.

Ako sa však začne stierať pomer hotovostných a bezhotovostných platieb, ukáže budúcnosť. Podľa odborníkov, ktorí vystúpili na konferencii DEŇ BEZ HOTOVOSTI, je to vo veľkej miere generačná otázka. Podľa nich bude trvať minimálne 50 rokov, teda jednu až dve generácie, kým sa používanie bezhotovostných platieb zvýši natoľko, že budú vo výraznej prevahe oproti hotovosti. Pokrok bude v tomto smere závisieť od technológií a moderných nástrojov, ktoré budú podporovať bezhotovostné platenie. „Napríklad Švédsko dnes uvažuje o zavedení národnej virtuálnej meny. Toto bude jedna z ciest, ako sa bude progres uberať,“ dodal na akcii Martin Peter.

Čo je však podľa rečníkov kľúčové? Spolupráca s vládou a investície do vzdelávania. „Aby počet bezhotovostných transakcií mohol rásť, je nutné, aby sa skvalitňovali služby a rástla ich ponuka pre občanov a podnikateľov. Na podpore takýchto projektov spolupracujeme veľmi úzkou s vládou,“ priblížila Cecilia Akerman, riaditeľka pre rozvoj bezhotovostných ekosystémov v spoločnosti Mastercard. Nielen podpora občanov, ale aj podnikateľov je kľúčová. „Projekty na rozvoj bezhotovostnej ekonomiky musia byť komplexné. Musia zaujať ľudí, no zaujímavé musia byť aj pre obchodníkov. Iba tak dosiahneme, že budú mať vplyv na rast hospodárstva krajín či potieranie šedej ekonomiky,“ zdôraznil Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa pre Slovensko a Česko.

Všetko však stojí a padá na vzdelávaní. Odborníci sa taktiež zhodli na fakte, že vzdelávanie finančnej gramotnosti je nutné zaviesť už v čo najskoršom veku, no zároveň ruka v ruke s tým je nutné edukovať aj ľudí v produktívnom veku, ktorí dnes častejšie siahajú po hotovosti. „Pred desiatimi rokmi sme si strážili svoje súkromie. Dnes ho vystavujeme navonok. Staršia generácia ľudí nie je zvyknutá a nechce zdieľať svoje údaje, pretože má obavy z ich zneužitia. Tu by mali zasiahnuť aj vlády krajín. Tak, ako hovoria o nebezpečenstve alkoholu za volantom, tak otvorene by sa mali postaviť aj k otázke vzdelávania verejnosti k financiám a bezhotovostnému plateniu,“ dodal Geronimo Emili, prezident asociácie CashlessWay.

O projekte DEŇ BEZ HOTOVOSTI

DEŇ BEZ HOTOVOSTI je unikátny projekt, ktorý na Slovensku rozbieha Združenie pre bankové karty. Partnermi projektu súMinisterstvo financií SR, kartové spoločnosti Mastercard a Visa, ako aj technologický gigant Samsung či HN konferencie (konferencie Hospodárskych novín). Akcia sa koná pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Cieľom projektu DEŇ BEZ HOTOVOSTI je posunúť Slovensko bližšie k svetovým trendom bezhotovostných, mobilných, či online transakcií a s tým spojenou väčšou ochranou našich peňazí. Viac informácií nájdete na webe:www.denbezhotovosti.sk.

O Združení pre bankové karty

Združenie pre bankové karty pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Ide o dobrovoľnú, neziskovú a jedinú platformu na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty, ktorých spoločným cieľom je rozvoj platobných kariet na Slovensku. V súčasnosti má ZBK 22 riadnych členov, z toho je 11 bánk a 11 nebankových subjektov. Akékoľvek ďalšie informácie či plánované podujatia nájdete na webe:www.zbk.sk.

Pre viac informácií kontaktujte:?

Paulína Nedavašková

E-mail: paulina@nextina.sk                          

Mobil: +421 903 931 698

Marta Kováčová

marta@nextina.sk          

+421 918 046 121