Bankové karty

6.10.2023

Komu banky vydajú kreditku a čo všetko potrebujú o klientovi vedieť

Komu banky vydajú kreditku a čo všetko potrebujú o klientovi vedieť

Aj bohatým ľuďom sa môže stať, že nedostanú kreditku. Ako je to možné? Podľa čoho banky posudzujú bonitu klienta? Spýtali sme sa na to.

Veľká americká banka Goldman Sachs odmietla nedávno vydať kreditnú kartu šéfovi Apple Timovi Cookovi. Nebolo to preto, že by tento miliardár a nadštandardne platený manažér globálnej firmy nemal potrebnú bonitu, ale preto, že je potenciálnym cieľom pre kartových podvodníkov. Napokon banka musela v svojich automatických bezpečnostných systémoch urobiť výnimku, aby Tim Cook kreditku dostal.

Vo svetle tejto skôr úsmevnej príhody sa vynárajú otázky do akej miery dokážu bankové systémy ohodnotiť to, či ich klient má dostatočný príjem, aby mohol splácať drahý kartový úver. Zisťovali sme ako banky na Slovensku hodnotia úverovú bonitu svojich klientov a či prihliadajú na bezpečnostné riziká.

 Automaticky aj individuálne

Pri posudzovaní žiadosti o kreditnú kartu sa finančné domy riadia zákonom o spotrebiteľských úveroch a opatreniami Národnej banky Slovenska. Ten popisuje podrobnosti o posúdení schopnosti človeka splácať spotrebiteľský úver. Hodnotenie je zvyčajne štandardizované a spravidla automatické. Lenže podobne ako aj pri iných spotrebiteľských úveroch, výnimky sú možné aj pri tomto procese.

Bonitu totiž posudzuje banka na úrovni klienta, to znamená nielen pre jednotlivý produkt. Pri hodnotení klienta sa berú do úvahy napríklad exekúcie, informácie z úverového registra, kde sú záznamy o nesplácaných pôžičkách a napokon je tam aj interný hodnotiaci model, ktorý zisťuje kapacitu klienta úver splácať.

“Môže sa stať, že klient optimalizuje svoje príjmy a po započítaní všetkých príjmov a záväzkov, ktoré si overíme, sa na úver nekvalifikuje,” vysvetľuje Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banka.  Systém podľa nej prebieha automatizovane, ale v prípade vyšších úverových rámcov môže byť úver posúdený aj individuálne.

Hovorca VÚB Dominik Miša vysvetľuje, že banka nemôže robiť výnimky zo zákona o spotrebiteľských úveroch, ale ostatné hodnotenie bonity je vecou rizikového apetítu banky a dodatočných podmienok.

Aj bohatý klient nemusí dostať kreditku

 Môže však byť bohatý klient vyhodnotený ako rizikový a nedostať kreditku aj na Slovensku? Banky takú možnosť pripúšťajú.

“Stať sa to môže. Dôvody sú rovnaké ako pri iných typoch úverov. Napríklad, klient má negatívne informácie v úverovom registri, je už nadmerne zadlžený, nie je schopný alebo ochotný banke zdokladovať príjem či akceptovateľný príjem nepostačuje na splácanie úveru,” vymenúva Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Ďalší dôvod na zamietnutie kreditky je vysoký vek. Napríklad v Tatra banke klient vo veku 80 rokov môže dostať úver len vtedy, ak má dostatočný príjem a predpoklad jeho stability. To nie je pri dôchodcoch isté.

Pri hodnotení bonity žiadateľa o kreditku sú pravidlá totožné ako pri spotrebnom úvere alebo kontokorente.

Špecifickým typom je zabezpečená kreditná karta, ktorú klient zabezpečí finančnými prostriedkami. “Vtedy skúmanie schopnosti splácať nie je potrebné a banka príjem nepreveruje,” vysvetľuje Marta Cesnaková.

Iná situácia pri posudzovaní bonity klienta je v prípade hypoték, kde časť rizika nesplácania úveru si banka kryje práve zabezpečením nehnuteľnosťou.

FOTO: Adobe Stock