Bankové karty

29.7.2019

K platobnej karte dostanete aj cestovné poistenie

K platobnej karte dostanete aj cestovné poistenie

Bratislava, 29. júl 2019 – Platobná karta je multifunkčný nástroj, ktorý neslúži len na platenie či výber hotovosti v bankomate.  Banky k nej často ponúkajú v rámci spolupráce s poisťovňami aj cestovné poistenie.

Cestovné poistenie ponúkajú banky k debetným aj kreditným kartám. Zvyčajne je poistka na cesty priložená k drahším platobným kartám ako bonus. Držiteľ karty by si preto mal zistiť v banke, či a za akých podmienok môže získať cestovné poistenie k svojej karte.

Hlavnou výhodou tohto poistenia je, že človek je poistený celoročne v prípade krátkodobých ciest do zahraničia. Napríklad ak cestuje do cudziny za nákupmi, na predĺžený víkend či lyžovačku, nemusí riešiť poistenie liečebných nákladov. Nemusí teda myslieť na uzatvorenie novej cestovnej poistky pri každom prekročení hraníc do susedných krajín ako Česko či Maďarsko, pretože platobnú kartu nosí so sebou.

Na druhej strane, poistenie k platobnej karte sa zvyčajne nehodí na  dlhšie nepretržité cesty za hranicami. Zvyčajne má obmedzenú platnosť podľa druhu poistky od 45 do 100 dní bez prerušenia.

Sledujte rozsah krytia

Rozdiel medzi bežným cestovným postením a poistkou, ktorú vám banka ponúkne cez kreditku či debetku, je v rozsahu krytých rizík, v zmluvných podmienkach a v samotnej cene poistenia. Všetky tieto faktory by držiteľ karty mal zvážiť, aby zbytočne neplatil za niečo, čo nepotrebuje.

V prvom rade by si mal človek preveriť, čo všetko jeho poistenie na karte pokrýva. Zvyčajne má obmedzené poistné krytia.

V základnom balíku cestovného poistenia k platobnej karte sú kryté najčastejšie požadované riziká, ako je poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny či základné asistenčné služby. Ak by  si človek chcel špeciálne pripoistiť rizikové športy alebo zvýšiť výšku krytia, za to si už musí priplatiť. Výhodou je, že toto poistenie platí aj počas blokácie platobnej karty teda, ak ju človek stratí alebo mu ju ukradnú.

Ceny sú výhodnejšie

Ceny cestovného poistenia k platobnej karte sú zvyčajne nižšie ako bežné cestovné poistenie. V závislosti od rozsahu krytia stojí na rok od 0 do 150 eur a zvyčajne sa vzťahuje aj na rodinu držiteľa karty, ktorí dokonca nemusia s majiteľom karty ani cestovať.

Čo s dvoma poistkami

Ak držiteľ karty cestuje na dovolenku, a zabudne na to, že má poistenie na karte a zároveň si kúpi aj iné cestovne poistenie, môže sa rozhodnúť, z ktorej poistky si prípadnú poistnú udalosť uplatní. Poisťovne odporúčajú použiť tú poistku, ktorá má vyššie poistné krytie. Škodu z oboch poistiek si uplatňovať klient môže, ale len do výšky skutočnej škody, inak by sa to považovalo za poistný podvod.

Ceny cestovného poistenia ku karte všetkých bánk, ktoré ho ponúkajú, si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

Banka - Individuálne (cena na rok) - Rodinné (cena na rok)

BNP Paribas - 25 eur - 39 eur

Citibank - 14,64 eur / 23,84 eur (podľa typu karty) - N/A

ČSOB - 21,60 eur / 56,40 eur - 54 eur / 123,60 eur

mBank - 16,80 eur - 26,40 / 32,40 eur

Poštová banka - 15,60 eur - 24,18 eur

Privatbanka - 19,80 eur / 17,40 eur / 36,30 eur(podľa typu karty) - 27,10 eur / 49 eur(podľa typu karty)

Slovenská sporiteľňa - 17 eur / 27 eur - 40 eur / 62 eur

Tatra banka - 30 eur - 30 eur

UniCredit Bank - 29,88 eur / 52,68 eur(podľa typu poistného balíka) - 50,88 eur / 89,76 eur(podľa typu poistného balíka)

VÚB -0 eur / 23 eur / 30 eur (podľa typu karty - )0 eur / 23 eur / 30 eur (podľa typu karty)

Zdroj: Jednotlivé banky, 2019.