Ostatné

14.7.2021

V pätine krajín sa vnútroštátne lety blížia úrovni pred pandémiou

V pätine krajín sa vnútroštátne lety blížia úrovni pred pandémiou

Ekonomický inštitút Mastercard: V pätine krajín sa vnútroštátne lety blížia úrovni pred pandémiou, medzinárodné cesty zostávajú pozadu

Bratislava, 14. júla 2021 V piatich krajinách, ktoré boli predmetom štúdie Recovery Insights: Ready for Takeoff?[1] spoločnosti Mastercard s prehľadom hlavných trendov pozemnej a leteckej dopravy, sa záujem o vnútroštátnu leteckú dopravu už vrátil aspoň na 90 percent stavu pred pandémiou. V ostatných štátoch však globálny cestovný ruch ožíva nerovnomerne. Naopak globálne výdaje za pohonné hmoty sú 13 percent nad maximom roku 2019 a potvrdzujú oživenie cestnej dopravy.

Vnútroštátne lety už takmer dosiahli úroveň pred pandémiou

Zrealizovaná analýza dostupných dát ukazuje, že sa pätina krajín zahrnutých do štúdie už dokázala vrátiť aspoň na 90 percent do predpandemickej úrovne vnútroštátnych letov. V niektorých krajinách objem vnútroštátnych letov pred pandémiou dokonca prekračuje. Patrí sem napríklad USA, Austrália alebo Francúzsko. Inde ostáva vnútroštátna letecká doprava na zlomkoch pôvodných hodnôt, napríklad v Kanade, Thajsku alebo na Novom Zélande.

„Hoci došlo v mnohých krajinách k veľmi výraznému oživeniu vnútroštátnych letov, nedokáže sa celý segment spamätať zo dňa na deň. Pandémia spôsobila pokles výdajov v cestovnom ruchu na úroveň, aká tu nebola viac ako pätnásť rokov. Aj keď neistota pretrváva, mohli by odložené úspory, túžba opäť cestovať na väčšie vzdialenosti a uvoľňovanie protiepidemických opatrení v jednotlivých krajinách poskytnúť cestovnému ruchu potrebný vietor do plachiet,“ povedal Bricklin Dwyer, hlavný ekonóm spoločnosti Mastercard a vedúci inštitútu Mastercard Economics Institute.

Výdavky za pohonné hmoty celosvetovo vzrástli o 13 percent[2]

Cestovanie autom – hit roku 2020 – sa bude na vysokej úrovni držať aj naďalej. Správa odhaľuje silný dopyt po cestovaní na kratšie vzdialenosti od domova a do menej frekventovaných destinácií, ako sú napríklad Devon alebo Cornwall vo Veľkej Británii. V Spojených štátoch zase vzrástol počet ľudí, ktorí cestujú autom medzi štátmi: až 25 percent automobilov z požičovní je využívaných na cestovanie cez hranice štátov.

Otváranie hraníc viedlo k vytvoreniu desiatich zaujímavých koridorov

Opatrné uvoľňovanie uzávery hraníc naďalej obmedzuje možnosti cestovania a tým aj oživenie cestovného ruchu. Avšak tam, kde k odstráneniu prekážok došlo, napríklad medzi Novým Zélandom a Austráliou, alebo Spojenými štátmi, Južnou Amerikou a Karibikom, sa objemy ciest vrátili na predpandemickú úroveň, alebo ich dokonca prekonávajú. „Udalosti minulého roka okrem iného ukázali, ako moc je možnosť cestovať dôležitá – pre zachovanie kontaktu s rodinou, priateľmi a širším svetom, pre korporátnu sféru aj pre obyčajné individuálne šťastie. Hospodársky význam cestovného ruchu je obrovský. Dopady vynútenej prestávky v cestovaní sa nevyhýbajú prakticky žiadnemu sektoru hospodárstva,“ uviedol Raj Seshadri, prezident spoločnosti Mastercard pre dáta a služby, a dodal: „Analýzy zverejnené v rámci iniciatívy Recovery Insights umožňujú aerolíniám upraviť ponuky letov, predajcom prispôsobovať svoje zásoby a mestám porozumieť zmenám nákupného správania v jednotlivých štvrtiach. Tieto informácie potom umožňujú prijímať múdrejšie rozhodnutia a dosahovať lepšie výsledky, teraz aj do budúcnosti.“

Rastú tržby kaderníkov, kozmetických salónov aj predajcov parochní

Ako sa ľudia pripravujú na obnovenie spoločenských stretnutí, ženie odložená potreba predaje hore hneď v niekoľkých kategóriách tovarov. Za posledný rok tak, v porovnaní so stavom pred pandémiou, stúpli napríklad predaje príčeskov a parochní o 75 percent. Rast zaznamenali aj kozmetické salóny alebo predajcovia kufrov a cestovných tašiek. Kombinácia odloženej spotreby a úspor, vzniknutých ako vďaka vládnym podporám, tak nemožnosti utrácať v dôsledku protiepidemických opatrení, viedla k rastu obratu napríklad aj u predajcov lodí (o 30 percent) alebo bicyklov (o 62 percent). Najvyšší podiel úspor na výdajoch vykázali spotrebitelia v Spojených štátoch, ďalej v Kanade, Belgicku a Austrálii.

Efektívny nástroj k lepšiemu zvládaniu hospodárskych rizík

Spoločnosť Mastercard spustila iniciatívu Recovery Insights preto, aby firmám, vládam
a samosprávam poskytla nástroj na lepšie zvládanie hospodárskych rizík spojených s pandémiou choroby Covid-19. V rámci iniciatívy poskytuje spoločnosť Mastercard firmám aj verejným úradom dátové výstupy, analýzy a ďalšie služby, ktoré im umožňujú získavať lepší prehľad o vývoji trendov spotrebiteľských výdavkov a tiež na ne správne reagovať. V minulom roku tak napríklad významná letecká spoločnosť, s pôsobnosťou v oblasti Ázie
a Tichomoria, využila službu Mastercard Test & Learn na získanie dát o výkonnosti v čase pandémie. Aerolínie tak zistili, že počet pobytov dlhších ako sedem dní vzrástol takmer o dve tretiny a počet leteniek kupovaných niekoľko mesiacov vopred zhruba o polovicu. Na základe týchto zistení dokázala firma prakticky v reálnom čase upraviť svoju stratégiu, optimalizovať predaje a zabezpečiť svojim cestujúcim kvalitnejšie služby.

Kompletná správa Recovery Insights: Ready for Takeoff? je k dispozícii tu. Jedná sa už o štvrtú správu iniciatívy Recovery Insights; ostatné výstupy sú k dispozícii tu[3].

O spoločnosti Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je technologická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti sprostredkovania platieb. Zaisťovaním bezpečných, jednoduchých, chytrých a ľahko dostupných platobných transakcií Mastercard podporuje a prepája inkluzívnu digitálnu ekonomiku prospešnú všetkým, kdekoľvek na svete. Inovácie a riešenia využívajúce zabezpečené dáta a siete, partnerstvá a energie spoločnosti Mastercard pomáhajú jednotlivcom, finančným inštitúciám, vládam aj firmám napĺňať bez zvyšku ich potenciál. Firemná kultúra spoločnosti a všetko, čo Mastercard robí vo vnútri a navonok, sa riadi firemným kvocientom slušnosti. So spoločnosťou Mastercard je možné sa spojiť vo viac ako 210 krajinách a oblastiach. Mastercard vytvára udržateľný svet, v ktorom sa všetkým ponúkajú možnosti na nezaplatenie.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Zlatica Baltazarovičová, mobil: +421 948 899 779 ,

e-mail: zlatica.baltazarovicova@bisonrose.sk

[1] Správu vypracoval Mastercard Economics Institute na základe súhrnných anonymizovaných dát o predajoch získaných z celosvetovej platobnej siete spoločnosti Mastercard v máji 2021 v 32 krajinách sveta.

[2] Údaje o predajoch pohonných hmôt nie sú cenovo upravené

[3] Vylúčenie zodpovednosti

© 2021 Táto prezentácia a jej obsah majú len informatívny charakter a slúžia výhradne ako výskumný nástroj. Nemožno ich považovať za investičné poradenstvo či akékoľvek odporúčania ku konkrétnemu jednaniu či investícii. Prezentáciu či jej obsah, vcelku alebo čiastočne, nie je možné považovať za základ pre rozhodovanie či investovanie. Presnosť obsahu nie je zaručená a obsah sa poskytuje, ako je. Jeho užívatelia s ním a informáciami v ňom obsiahnutými nakladajú na vlastné riziko. Obsah, vrátane hospodárskych odhadov a výhľadov, simulácií alebo možných scenárov poskytovaných inštitútom Mastercard Economics Institute žiadnym spôsobom nevyjadrujú očakávané (alebo skutočné) prevádzkové alebo hospodárske výsledky spoločnosti Mastercard.