Bezhotovostné platby

17.1.2020

Bezhotovostné platby prenikli už aj do kostolov

Bezhotovostné platby prenikli už aj do kostolov

Bratislava, 17. január 2020 –Cirkev je považovaná za konzervatívnu inštitúciu. Má však vo svojich radoch aj moderne zmýšľajúcich duchovných a farníkov, ktorí sa neboja noviniek aj v oblasti platobných služieb.

Keď vstúpite do kostola Svätej Márie Magdalény v mestskej časti Bratislavy Rusovce, prekvapí vás pri vstupe bezkontaktný platobný terminál. Na jednej strane je klasická drevená kasička na oferu pre kostol a faru, na druhej strane biely stojan s logom bezkontaktnosti. Na displeji na tele kužeľa sa mihá nápis so sumou milodaru.

„Je to teraz nastavené na 10 eur, ale možete kartou zaplatiť aj viackrát,“ usmieva sa pokrokový farár Rusoviec Marián Prachár. Farnosti darovala terminál UniCredit banka ako prototyp, ktorý ešte treba vyladiť. Napríklad si tam farníci či návštevníci kostola nemôžu navoliť vlastnú sumu milodarov. Musia prijať prednastavenú.

„Pôvodne sme mali nastavených 20 eur, ale suma sa neujala, tak som ju znížil,“ hovorí zo skúsenosti farár.

Bezkontaktné platby sa dostávajú do kostolov na Slovensku len veľmi pomaly. Stále prevažuje zber milodarov do „zvončeka“, či do pokladničky v hotovosti.

Voliteľné sumy

Na bezkontaktný terminál vsadili aj v kostole Najsvätejšej Trojice v podhradí v Bratislave. „Je to vlastná výroba, nie taký ako v Rusovciach,“ prezrádza kňaz Martin Kramara.

Podľa neho terminál ľudia privítali ako dobru novinku. Približne štvrtina milodarov je dnes už platená cez terminál priamo na účet kostola. Ľudia používajú platobný terminál aj pri milodaroch pre kostol napríklad po krste alebo po sobáši.

„Farníci, ktorí mali skúsenosť zo zahraničia, mi to navrhli a vymysleli aj technicky sposôb ako ho vyrobiť,“ dodáva farár.  Šikovny IT-čkar k terminálu vyrobil softvér. Výhoda je v tom, že ľudia si na obrazovke môžu zvoliť sumu od jedného po 10 eur alebo naťukať priamo sumu, ktorú chcú darovať. Navyše terminál akceptuje nielen karty, ale aj na smart zariadenia ako mobily či hodinky.

Cirkev nemá štatistiku o tom, koľko kňazov zaviedlo túto možnosť platby milodarov. „Nebude ich veľa, lebo sa to nerobí plošne, ale len na individuálnej rovine – z iniciatívy jednotlivých kňazov či veriacich,“ dodáva M.Kramara.

Inšpirácia v Poľsku

V Poľsku sú v bezkontaktnosti ďalej. V rámci programu popularizácie bezhotovostných platieb nadácia Bezhotovostné Poľsko ponúkla POS terminály aj do kostolov. Cirkev túto iniciatívu opatrne a postupne prijala.

„Zapojilo sa do toho už viac ako 100 kostolov,“ povedal nedávno pre ZBK  Pawel Widawski, viceprezident nadácie Bezhotovostné Poľsko a nadácie Fintech Poland.

Táto forma platbysa dá využiť napríklad pri kostolných zbierkach, ale aj za služby cirkvi ako sú svadby či pohreby. V tejto oblasti vidí P. Widawskiväčší priestor na rozšírenie, lebo chodiť s terminálom po kostole je stále považované v konzervatívnych cirkevných kruhoch za kontroverzné.