Trendy

3.3.2020

Záujem o biometriu rastie, lebo ľudia zabúdajú heslá

Záujem o biometriu rastie, lebo ľudia zabúdajú heslá

Bratislava, 03. marec 2020 – Odtlačok prsta, sken oka či tváre prinášajú pri overovaní platieb istotu, pohodlie a rýchlosť. Aj preto sa biometria pomaly stáva štandardom pri elektronických platbách.

Objednávku v e-shopoch neukončí platbou 63% zákazníkov a pre 19% z nich je dôvodom práve to, že zabudli svoje heslo do zákazníckej zóny, ukázal to najnovší prieskum platobnej spoločnosti Visa na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.

Záujem o biometriu rastie

Aj preto slovenskí držitelia kariet majú stále väčší záujem o biometrické potvrdzovanie platieb, keďže ho vnímajú ako bezpečnejšiu metódu než tradičné zadávanie hesla.

Až 90% respondentov považuje odtlačok prsta za najbezpečnejší spôsob, ako potvrdiť platbu. Druhou najbezpečnejšou biometrickou metódou je podľa prieskumu skenovanie oka.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje rast popularity biometrie je jej pohodlné použitie. Človek si nemusí pamätať heslá, meniť ich a báť sa o ich stratu.

Navyše užívatelia vnímajú biometriu aj ako rýchlejšiu (63% respondentov) a jednoduchšiu (64% respondentov) možnosť overovania platieb v porovnaní so zadávaním hesiel.

Ďalšie výhody

Biometrika má v platobnom styku aj iné výhody. Spĺňa totiž prísne regulácie Európskej únie o bezpečnom platobnom styku.  Ide najmä o nariadenie európskej smernice o platobnom styku (PSD2), ktoré platí už dva roky a o silnú zákaznícku autentifikáciu (SCA), ktorá vstúpila do platnosti na jeseň minulého roka.

Táto regulácia (SCA) nariaďuje bankám striktnejšiu, dvojfaktorovú, kontrolu online platieb, aby bolo isté, že platbu vždy vykonáva skutočný držiteľ karty. Použitie biometrických údajov spĺňa požadované dve formy overenia.

Odtlačok prsta

Najpopulárnejšou formou biometrie na Slovensku je rozpoznávanie odtlačku prsta. Podľa prieskumu ho vyskúšalo až 59% opýtaných držiteľov kariet a 40% ho pri platení využíva pravidelne.  Na druhej strane so skenom oka má skúsenosť len 13% opýtaných. Známejšie medzi ľuďmi sú aj rozpoznávanie hlasu (26%) a tváre (28%).

Prieskum ukazuje  aj na zvyšujúcu chuť verejnosti používať biometrické overovanie. To, že si nemusia pamätať množstvo hesiel považuje za výrazný benefit 37% opýtaných držiteľov kariet a  34% oceňuje, že biometrické údaje je nemožné zabudnúť, či stratiť.

Pri overovaní identity pri platbách až 83% spotrebiteľov potvrdilo, že je pre nich kľúčová možnosť výberu medzi viacerými biometrickými metódami. Do úvahy pripadali odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre, či sken oka. To, ktorú z týchto metód overovania si vyberú záleží na osobných preferenciách, ale aj na mieste a situácii, v ktorej užívateľ platbu realizuje.

Riziko hesiel

Prieskum tiež potvrdil, že časť zákazníkov si svoje heslá do internetových obchodov nepamätá a často ich opakuje. Rovnaké heslo na všetkých účtoch používa 12% a na viacerých účtoch ich opakuje až 61% zákazníkov e-shopov. To podľa odborníkov môže viesť k bezpečnostným rizikám ako krádež dát, či identity majiteľa karty.