Technológie

4.8.2021

Mastercard: Generácia Z považuje technické vymoženosti za samozrejmosť

Mastercard: Generácia Z považuje technické vymoženosti za samozrejmosť

Mastercard: Generácia Z považuje technické vymoženosti za samozrejmosť a najviac si cení osobné vzťahy

BRATISLAVA, 4. august 2021 – Hoci je generácia Z hnacou silou digitalizácie, s odznievajúcou pandémiou si jej predstavitelia najviac cenia osobný kontakt. Mladí ľudia považujú peniaze za nevyhnutnú podmienku nezávislosti, ale na čom im skutočne záleží, sú hodnoty a vzťahy. Pri nakupovaní sa správajú rozumne, chcú za svoje peniaze hodnotu a radi nakupujú online. Mobilný telefón pre túto generáciu znamená bezkontaktné platenie a ďalšie finančné služby. To všetko ukazujú výsledky najnovšieho prieskumu spoločnosti Mastercard[1] medzi mladými ľuďmi v regióne strednej a východnej Európy, ktorá sa zaoberala postojmi a správaním príslušníkov tzv. generácie Z.

Práve generácia Z je najmladšou skupinou spotrebiteľov a vytvára trhové trendy budúcnosti. V jedenástich krajinách, v ktorých prieskum prebehol, tvorí veková skupina medzi 18 a 24 rokmi 7,2 percenta populácie (približne 11,5 miliónov osôb). Táto veková skupina má pre ekonomiku stále väčší význam. Prieskum spoločnosti Mastercard ukázal, že hoci je pre mladých ľudí úplne prirodzené pohybovať sa v digitálnom svete, za najdôležitejšie považujú osobné vzťahy a kontakty. Zároveň sa zapájajú do riešenia spoločenských a ekologických problémov súčasnosti a to isté očakávajú od výrobcov tovaru. Ako rozumní spotrebitelia, ktorí sú navyše neustále online, očakávajú rýchle a pohodlné nákupy  aj  finančné služby. Radi nakupujú online a s obľubou používajú bezkontaktné spôsoby platby a mobilné bankovníctvo.

Podľa štúdie spoločnosti Mastercard je síce mladá generácia do značnej miery finančne odkázaná na podporu rodičov, snaží sa súčasne zabezpečiť si aj ďalšie zdroje príjmov. Priemerný mesačný príjem príslušníka generácie Z v strednej Európe dosahuje zhruba 450 eur. Takmer pre tretinu (30 percent) z nich sú rodičia ešte stále hlavným zdrojom príjmu, 19 percent má brigádu či iný krátkodobý úväzok a 32 percent pracuje na plný úväzok. Svoju závislosť na rodičoch pociťujú a zmena tohto stavu je ich prioritou v najbližšej budúcnosti. Medzi hlavné ciele preto radia dokončenie štúdií a získanie prvých pracovných skúseností. V budúcnosti by chceli zarábať aspoň 2 000 až 3 000 eur – dosť na to, aby mohli podporovať rodinu a súčasne si odkladať bokom na obstaranie bývania, občasnú dovolenku alebo možnosť cestovať.

Ľudia a hodnoty nad peniaze

Akokoľvek sú pre generáciu Z peniaze dôležité, najväčší dôraz kladú jej reprezentanti na vzťahy s ostatnými. Viac ako polovica (51 percent) ľudí tejto vekovej skupiny súhlasí s názorom, že sú dôležitejšie veci v živote ako peniaze. Na otázku, čo považujú za najdôležitejšie, uvádzali rodinu (67 percent), zdravie (60 percent), priateľov (45 percent) a milostný život (43 percent). Napriek všeobecnému presvedčeniu, osobný kontakt nič nenahradí. Preto 64 percent z nich preferuje trávenie času s ostatnými (predovšetkým s blízkymi priateľmi) pred trávením času osamote.

Vzťah generácie Z k ušľachtilým hodnotám je vidieť na tom, akú pozornosť venujú jej príslušníci spoločenským a ekologickým otázkam. Takmer polovica (45 percent) opýtaných uviedla, že posiela peniaze nadáciám a neziskovým organizáciám a 34 percent sa venuje dobrovoľníctvu. Ak sa jedná o budúcnosť, jednou z najväčších starostí je tá o stav Zeme (40 percent).

„Ako praví idealisti prijímajú reprezentanti tejto vekovej skupiny zodpovednosť za budúcnosť sveta a považujú súčasné spoločenské a ekologické otázky za dôležité. Logicky očakávajú, že výrobcovia tovarov, ktoré nakupujú, budú postupovať rovnako. Je zjavné, že generácia Z si cení firmy, ktoré jednajú udržateľným spôsobom. Príslušníci tejto generácie sú ochotní venovať určitú časť vlastných finančných prostriedkov na podporu prínosných projektov. To im spoločnosť Mastercard uľahčuje okrem iného aj svojou iniciatívou Priceless Causes,“ vysvetľuje Marta Życińska, viceprezidentka spoločnosti Mastercard Europe zodpovedná za marketing a komunikáciu v regióne strednej a východnej Európy.

Šikovní zákazníci sú v digitálnom svete ako doma

Prvá generácia narodená v čase široko dostupného prístupu k internetu, má pochopiteľne k digitálnemu svetu veľmi blízko. Jej príslušníci sú častými používateľmi sociálnych sietí, ktoré im slúžia ako zdroj aktuálnych informácií či ako spôsob udržiavania kontaktu s priateľmi a s ľuďmi s rovnakými záujmami. Najčastejšie využívajú YouTube (91 percent), Instagram (82 percent) a Facebook (77 percent). Až 70 percent respondentov štúdie spoločnosti Mastercard z krajín strednej a východnej Európy používa sociálne siete ako hlavný zdroj informácií a inšpirácie a 73 percent respondentov používa na každodenný kontakt s priateľmi komunikačné aplikácie. V porovnateľnej miere táto veková skupina vyhľadáva aj digitálnu zábavu: väčšina si pustí aspoň raz za týždeň streamovanú hudbu (89 percent), film (74 percent) alebo online hru (67 percent).

Pre túto technicky zdatnú generáciu, ktorá je navyše takmer permanentne online, je elektronický obchod úplne prirodzenou súčasťou života: aspoň raz za týždeň na internete nakupuje 76 percent z nich. Najčastejšie nakupujú oblečenie (60 percent), jedlo (45 percent) alebo kozmetiku (41 percent). Súčasne sa jedná o spotrebiteľov citlivých na cenu, ktorí vyhľadávajú zľavové akcie. Až 74 percent z nich uvádza, že si pred uskutočnením nákupu vždy porovnajú ponuky u viacerých obchodníkov a 77 percent kontroluje, či nie je požadovaný výrobok dostupný v rámci akčnej ponuky.

Príjemný užívateľský zážitok je nevyhnutnosťou

Svoje online nákupy platí generácia Z najradšej digitálne. Najobľúbenejšie spôsoby platenia sa však medzi jednotlivými krajinami líšia. V Grécku je najbežnejšie platenie debetnou kartou, na Ukrajine prostredníctvom digitálnej peňaženky a v Poľsku je to zase platobný systém BLIK. Aj napriek obľube moderných technológií platí celých 41 percent reprezentantov generácie Z svoje nákupy na dobierku. Tá je obzvlášť obľúbená v Srbsku (67 percent) a Bulharsku (60 percent).

„Generácia Z považuje pohodlie, ktoré prinášajú moderné technológie, za samozrejmosť. Tie značky, ktoré sa vo svete generácie Z chcú presadiť, musia nevyhnutne poskytovať jednoduchý, pohodlný a bezproblémový zážitok z nakupovania, ideálne dostupný prostredníctvom smartfónu. To platí nielen pre nakupovanie a platenie, ale aj pre finančné a ďalšie služby. Firmám sa preto oplatí preferencie tejto vekovej skupiny pozorne sledovať. Ide koniec koncov o prevládajúce trhové trendy zajtrajška,“ dodáva Marta Życińska.

Bezkontaktné rovná sa mobilné

Pri nakupovaní v kamenných obchodoch dávajú mladí ľudia prednosť bezhotovostným platbám. Tie im totiž poskytujú žiadané pohodlie a rýchlosť odbavenia. Pre štúdiu spoločnosti Mastercard uviedlo 80 percent opýtaných, že platia platobnou kartou a 61 percent kartu používa častejšie než hotovosť. Jednou z hlavných prekážok platenia kartou je nedostupnosť platobného terminálu v obchode. Až 41 percent mladých ľudí má pocit, že miest, kde sa dá platiť kartou, je ešte stále nedostatok.

Súčasne sa zvyšuje popularita bezkontaktného platenia. Vo vekovej kategórii generácie Z tento spôsob používa 58 percent spotrebiteľov a ďalších 29 percent to má v najbližšej budúcnosti v úmysle. V regióne strednej a východnej Európy existujú krajiny, kde je bezkontaktné platenie už veľmi obľúbené. Sem patrí aj Česká republika so 76 percentami používateľov (v Poľsku je to 79 percent a v Slovinsku 67 percent), ale aj také, kde sa ešte len postupne rozširuje (Bulharsko 19 %, Srbsko 32 %, Grécko 36 %).

Príslušníci generácie Z majú tiež v značnej obľube platenie pomocou svojich mobilných zariadení. Mobilné bezkontaktné platby umožňuje technológia spoločnosti Mastercard spočívajúca v tokenizácii kariet do nositeľných zariadení. V krajinách strednej a východnej Európy v súčasnosti platí pomocou smartfónu už 38 percent mladých ľudí a ďalších 36 percent sa chystá čo nevidieť začať.

Banka v appke

Popri nakupovaní a ďalších službách využívajú mladí ľudia s obľubou digitálne možnosti aj v bankovníctve. Medzi respondentmi štúdie 82 percent uviedlo, že má vlastný bankový účet. Súčasne takmer všetci reprezentanti generácie Z veľmi radi používajú aplikácie mobilného bankovníctva. Kvalitná mobilná aplikácia je pre nich dokonca jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere finančnej inštitúcie (28 percent), spolu s povesťou (40 percent), úrovňou klientskych služieb (33 percent) a kvalitou ponuky (28 percent).

O spoločnosti Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je technologická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti sprostredkovania platieb. Zaisťovaním bezpečných, jednoduchých, chytrých a ľahko dostupných platobných transakcií Mastercard podporuje a prepája inkluzívnu digitálnu ekonomiku prospešnú všetkým, kdekoľvek na svete. Inovácie a riešenia využívajúce zabezpečené dáta a siete, partnerstvá a energie spoločnosti Mastercard pomáhajú jednotlivcom, finančným inštitúciám, vládam i firmám napĺňať bez zvyšku ich potenciál. Firemná kultúra spoločnosti a všetko, čo Mastercard robí vo vnútri a navonok, sa riadi firemným kvocientom slušnosti. So spoločnosťou Mastercard je možné sa spojiť vo viac ako 210 krajinách a oblastiach. Mastercard vytvára udržateľný svet, v ktorom sa všetkým ponúkajú možnosti na nezaplatenie.

[1] Kvantitatívny a kvalitatívny prieskum pre spoločnosť Mastercard zrealizovala agentúra Kantar v marci a apríli 2021. Prieskum prebehol formou online dopytovania na vzorke 6 600 respondentov vo veku 18 až 24 rokov v jedenástich krajinách strednej a východnej Európy, konkrétne v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Grécku, Slovensku, Srbsku a na Ukrajine. V kvalitatívnej časti štúdie sa viac ako 140 mladých obyvateľov tohto regiónu zúčastnilo sedemdňovej online platformy, kde diskutovali o témach spojených so svojím bežným životom a financiami.