Media servis

26.2.2024

Reportáž ta3

Bankové karty

Reportáž televízie ta3 z konferencie ZBK na tému "Právne a regulátorné aspekty digitálnych služieb", ktorá sa konala dňa 22.02.2024 v Bratislave, hotel Crowne Plaza.

Zdroj: ta3