Media servis

8.11.2021

Devínsko - novoveská televízia

Bankové karty

Rozhovor s predsedom ZBK Petrom Gécom.

Peter Géc a jeho cenné rady ohľadom bankových kariet: