PR

Logá a informácia o ZBK pre médiá a partnerov

Peter Géc

Peter Géc

Predseda ZBK

EmailWeb
Mária Salamová

Mária Salamová

Podpredseda ZBK

EmailWeb
Katarína Zvarová

Katarína Zvarová

Člen výboru

EmailWeb
Andrea Šipošová

Andrea Šipošová

Člen výboru

EmailWeb
Ingrid Lieskovská

Ingrid Lieskovská

Člen výboru

EmailWeb
Juraj Chomo

Juraj Chomo

Člen výboru

EmailWeb