Užitočné informácie

Bezkontaktná platba bankovou kartou

Neprehliadnite

Stieranie hraníc medzi digitálnymi platbami

O Podujatí

Dátum

7 Apríl 2022

Čas

9:30 - 16:00

Miesto

Hotel Port, Doksy

Pozývame Vás na podujatia organizované ZBK

Všetky Podujatia

Bezkontaktná platba bankovou kartou

Neprehliadnite

Stieranie hraníc medzi digitálnymi platbami

O Podujatí

Dátum

7 Apríl 2022

Čas

9:30 - 16:00

Miesto

Hotel Port, Doksy

Pozývame Vás na podujatia organizované ZBK

Všetky Podujatia

Členstvo

Informácie pre záujemcov o členstvo v združení.

Viac

Registrácia

Postup pri registrácií na vzdelávacie podujatie organizované združením.

Viac

Štatistiky

Štatistické informácie o počte kariet, terminálov a transakcií.

Viac

Deň bez hotovosti

Posúvame Slovensko bližšie k bezhotovostnému plateniu a ochrane vašich peňazí

O združení

ZBK vzdeláva, inšpiruje a aktívne sa venuje príprave seminárov a konferencií.

Všetky podujatia

Členovia a partneri

ZBK tvoria banky, nebankové subjekty, platobné inštitúcie a technologickí partneri, ktorí poskytujú všetky dostupné platobné služby.

About us

Office

Get the best out of your product by using this comprehensive expert guide for every professional.

 • 12 team members

 • 15 years in the industry

 • More than 80 projects

About

Informácie

Our custom-made furniture is a great way to create a modern and elegant look for your home or office.

1

Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Process

2

Crafting

Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Works

3

Detailing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

FAQ

Chair

Furniture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Service

Sofa

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Service

Chest of drawers

Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Service

Členovia ZBK

Our clients are an international companies that is recognized for its commitment to excellence in products and services.

Budete vždy informovaný. Prečo sa prihlásiť do nášho newslettra a čo odosielame po kliknutí.

Services

Architecture is one of the most important design disciplines.

1

O projekte

12 team members and specialists

A complete range of architecture services is available to meet all your project requirements, including architecture and structural design.

2

Design

Certified experts and partners

Organizátorom akcie DEŇ BEZ HOVOTOSTI je nezisková organizácia Združenie pre bankovékarty (ďalej ZBK). Organizácia má za sebou dlhú históriu, založená bola 19. januára 1994, naslovenskom trhu tak aktívne pôsobí 24 rokov. Je to dobrovoľná, nezisková a zároveň jedináplatforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty so spoločným cieľom –rozvoj bezhotovostných platieb na Slovensku a edukácia ľudí, ako narábať s platobnýmikartami.ZBK má aktuálne 23 členov – 11 bánk a 12 nebankových subjektov.

3

Marketing

15 years in the industry

Architecture is one of the most important design disciplines, as it is both a visual art form and a way to organize the surrounding environment.

Kde sa uskutoční podujatie

ZBK - podujatia

Hotel Crowne Plaza v Bratislave

Kedy sa uskutoční podujatie

Dňa 4.11.2022

Kde

ZBK - podujatia

Hotel Crowne Plaza v Bratislave

Kedy

Dňa 4.11.2022

Konferencia

Deň bez hotovosti

Posúvame Slovensko bližšie k bezhotovostnému plateniu a ochrane vašich peňazí

Zúčastnite sa
ZBK podujatie Deň bez hotovosti - logo symbol biely

Organizátor

Deň bez hotovosti je unikátny projekt, ktorý na Slovensku organizuje nezisková organizácia Združenie pre bankové karty.

O Projekte

Kedy a kde

ZBK - podujatia

Konferencia Deň bez hotovosti sa uskutočni v Hotely Crowne Plaza v Bratislave dňa 4.11.2022. Tešíme sa na Vás.

Konferencia

Súťaž

Vyhrajte zaujímavé a atraktívne ceny. Zapojte sa do súťaže Deň bez hotovosti. Výhercov žrebujeme 3.11.2022.

Zapojiť sa

Bankomat a jeho obsluha

Platobný terminál a platba kartou

Ako postupovať v prípade straty / krádeže bankovej platobnej karty

Dôležité rady pri používaní platobnej karty

História platobných kariet

Poznáte svoju platobnú kartu?

AAA

AAA

Užitočné informácie

ZBK vzdeláva a inšpiruje

ZBK sa aktívne venuje príprave seminárov a konferencií pre odbornú verejnosť a vzdelávacích programov pre užívateľov a užívateľky služieb.

Buďte súčasťou ZBK

Staňte sa členom ZBK a využívajte jeho výhody!

Registrácia

ZBK tvoria banky, nebankové subjekty, platobné inštitúcie a technologickí partneri, ktorí poskytujú všetky dostupné platobné služby.

Členovia a partneri

Informácie o ZBK

Užitočné informácie

Bankomat a jeho obsluha

ATM (Automated Teller Machine) je multifunkčné zariadenie určené na vydávanie hotovosti s využitím na doplnkové služby bezhotovostného charakteru:

 • zostatok na účte
 • prevodné príkazy
 • dobíjanie kreditu SIM kariet mobilných operátorov
 • rôzne formy príspevkov na charitu
 • zmena PIN
 • a iné

Obsluha ATM

Pred vykonaním akejkoľvek transakcie sa odporúča vizuálne skontrolovať obslužný priestor na prítomnosť cudzích predmetov alebo iných doplnkov v priestore ATM a to najmä:

 • okolo čítačky platobných kariet / skontrolovať prítomnosť cudzieho telesa v priestore vkladania platobných kariet do ATM, ktoré by mohlo svedčiť o prítomnosti zariadenia na skimmovanie PK
 • shutter na vydávanie hotovosti /je to priestor na vydaj hotovosti z ATM, odporúčané skontrolovať prítomnosť kovovej lišty brániacej vydaniu hotovosti
 • horný priestor masky ATM smerujúci na klávesnicu /spravidla v priestore nad displejom alebo v jeho okolí vizuálne preveriť prítomnosť akéhokoľvek doplnku pridaná lišta alebo držiak na reklamné predmety, ktorý logicky v tomto priestore neplní žiadnu funkciu; uvedené predmety nepatria do výbavy ATM a výrobca ani banky nepredpokladajú takéto umiestnenie, ktoré môže vyvolať dojem neštandardnej manipulácie

Podľa technológie snímania platobných kariet, ktoré sú aktuálne pripravené ATM WINCOR NIXDORF sú pripravené akceptovať a rozoznávajú tieto transakcie:

 • transakcie vykonané magnetickým prúžkom
 • čipové transakcie
 • contactless snímače sú v portfóliu WINCOR NIXDORF, v súčasnosti ešte nie sú na Slovensku využívané

Pri akejkoľvek transakcii po vložení PK do čítačky pri dodržaní vyššie uvedených odporúčaní je vhodné zakrývať klávesnicu pri zadávaní PIN rukou a zabrániť tým potenciálnemu nasnímaniu PIN skrytou kamerou!!!

V prípade čipovej transakcie prebieha krátky inicializačný proces /cca 2-3 sec./, následné kroky sú spoločné pre obe technológie:

 • zvoliť jazyk
 • zadať PIN a potvrdiť „OK“

Transakcia „Zostatok na účte“

 • z ponuky vybrať voľbu „Zostatok na účte“
 • nasleduje obrazovka „Čakajte prosím, Vaša transakcia sa spracováva“
 • ATM vráti PK

Transakcia „Výber hotovosti“

 • z ponuky vybrať voľbu „Výber“
 • možnosť využiť výber z prednastavených hodnôt z rýchlej voľby alebo použiť možnosť „Iné“ a zvoliť vlastný výber
 • nasleduje otázka na tlač potvrdenky? „Ano/Nie“

Niektoré banky umožňujú klientovi využitie voľby vlastného zloženia bankoviek.

 • nasleduje obrazovka „Čakajte prosím, Vaša transakcia sa spracováva“
 • ATM vráti PK
 • následne vydá požadovanú sumu
 • v prípade požiadavky na potvrdenku bude táto v tomto kroku vytlačená

Transakcia „Dobíjanie kreditu na SIM karte“

 • z ponuky vybrať voľbu „Dobíjanie“,
 • zvoliť operátora,
 • z rýchlej voľby zvoliť požadovanú sumu kreditu,
 • zadať číslo mobilného telefónu,
 • zobrazí sa obrazovka so spracovanou podobou požiadavky na odsúhlasenie; možnosť voľby „Potvrdiť/ Opraviť“,
 • nasleduje obrazovka „Čakajte prosím, Vaša transakcia sa spracováva“,
 • vytlačenie potvrdenky o aktuálne spracovanej transakcii,
 • ATM vráti PK

Transakcia „Zmena PIN“

 • z ponuky vybrať voľbu „Zmena PIN“,
 • zadaj nový PIN,
 • znovu zadaj nový PIN,
 • nasleduje obrazovka „Čakajte prosím, Vaša transakcia sa spracováva“,
 • obrazovka o vykonaní transakcie,
 • ATM vráti PK

Transakcia „Prevodný príkaz“

 • –       z ponuky vybrať voľbu „prevodný príkaz“,

Algoritmus zobrazovania následných obrazoviek podlieha customizácii podľa požiadaviek zákazníka /banky/

Transakcia typu „Príspevky na charitu“

 • z ponuky vybrať voľbu príspevky na charitu; meno voľby je najčastejšie pomenované podľa prebiehajúcej akcie,
 • následná obrazovka môže potvrdzovať výšku príspevku alebo možnosť voľby výšky príspevku,
 • nasleduje obrazovka „Čakajte prosím, Vaša transakcia sa spracováva“,
 • obrazovka o vykonaní transakcie, prípadne potvrdenka o výške prevádzanej sumy,
 • ATM vráti PK

V závislosti od požiadaviek zákazníka môžu nastať situácie, keď bankomat po každej transakcii vráti PK alebo ešte predtým vyzve klienta na potvrdenie otázky, či si želá ďalšiu transakciu. V prípade kladnej odpovede ATM klientovi zobrazí obrazovku s ponukou volieb.

Zamietnutie transakcie

Dôvody pre zamietnutie transakcie môžu byt rôzne a dajú sa rozdeliť nasledovne:

 • nedostatok finančných prostriedkov,
 • technické dôvody zamietnutia,
 • poruchy vyplývajúce z omylu

Nedostatok finančných prostriedkov

 • nedostatok prostriedkov na účte klienta, klient si musí doplniť prostriedky na účet
 • nedostatok hotovosti v ATM, v prípade, že ATM je na pobočke klientovi sa odporúča oznámiť túto skutočnosť pracovníkovi banky Technické dôvody zamietnutia
 • zaseknutá bankovka v ATM – v prípade, že ATM je na pobočke klientovi sa odporúča oznámiť túto skutočnosť pracovníkovi banky resp. ak ATM nie je na pobočke a je na ňom nalepená nálepka s kontaktom na správcu ATM oznámiť telefonicky uvedenú skutočnosť operátorovi,
 • komunikačný problém – ATM má dlhé odozvy /time-out/ a transakciu nevykoná,
 • transakcia nebola realizovaná ale finančné prostriedky boli odúčtované – klient musí oznámiť túto skutočnosť svojej vydavateľskej banke /nie banke, ktorej patrí ATM
 • obmedzená možnosť vydávania hotovosti vzhľadom na dimenzáciu vydávacieho shuttera– klientovi sa odporúča znížiť požadovanú sumu výberu /max. 40 bankoviek/

Poruchy vyplývajúce z omylu

 • nesprávne zadaný PIN– pred opakovaným zadaním PIN preveriť, či bol zadaný  PIN korektný

Zadržaná PK v ATM

V prípade zadržania PK v ATM by mal klient obratom zavolať do banky resp. autorizačného centra na tel. číslo, ktoré dostal spolu s PK v sprievodnom liste. Spravidla sa jedná o súhrn najdôležitejších informácií vo formáte PK, ktorý je oddeliteľný perforovaním a klient by ho mal mať uložený spolu s PK. Po zavolaní na uvedené číslo zistí dôvod zadržania PK. Po zabezpečení výberu zadržaných PK bankou mu bude táto vrátená cez pobočku banky.

V prípade, že dôjde k podozreniu na potenciálne zneužitie PK môže klient požiadať o jej zablokovanie. Po opätovnom vrátení PK musí požiadať o jej odblokovanie.

ATM nevydal celú hotovosť

V prípade, že nastane tento prípad, klient, musí nahlásiť túto skutočnosť svojej banke /banka, ktorá mu vedie účet resp. ktorá mu vydala PK/. Následne banka osloví banku prevádzkovateľa ATM. Potom medzi bankami prebehne overenie reklamácie klienta. V prípade, že uvedená reklamácia je opodstatnená klientovi bude pripísaná zvyšná časť prostriedkov na účet. V opačnom prípade sa bude považovať reklamácia za neopodstatnenú.

ATM  – podozrenie na skimming

Ak klient vizuálne zistí, že ATM vykazuje známky akejkoľvek úpravy, ktorá by potenciálne mohla viesť k neoprávnenému načítaniu údajov z PK, klient by nemal PK vkladať do čítačky ATM.

V prípade, že túto skutočnosť zistí až po použití karty v takto upravenom ATM zavolá do banky, oznámi svoje podozrenie a požiada o zablokovanie PK. Klientova banka zabezpečí preverenie tohto ATM a vykoná ostatné kroky na zabránenie ďalšieho zneužitia PK.

Cash Recycling Systems

V súčasnosti sa do pozornosti opätovne dostala požiadavka na vkladanie hotovosti do zariadení umožňujúce výber hotovosti. Na trhu sú už umiestnené zariadenia poskytujúce recykláciu, t.j. možnosť spätného výdaja hotovosti.

Okrem vyššie popísaných funkcionalít, ktoré sú identické so zariadeniami  ATM je pre prípad vkladania hotovosti bankoviek do CRS potrebné zdôrazniť nasledovne špecifická:

Transakcia „Vklad hotovosti“

 • z ponuky vybrať voľbu „Vklad“,
 • do otvoreného priestoru vložiť hotovosť tak, aby boli bankovky rôznych hodnôt poukladané na sebe /neusporiadaný balík bankoviek CRS vráti späť klientovi, keďže nebude vedieť bankovky rozpoznať
 • nasleduje otázka na dokončenie transakcie? „Áno/Nie“
 • nasleduje obrazovka „Čakajte prosím, Vaša transakcia sa spracováva“
 • v prípade požiadavky na potvrdenku bude táto v tomto kroku vytlačená
 • ATM vráti PK
Platobný terminál a platba kartou

Čo je to POS terminál?

Je to zariadenie, ku ktorému prikladáte kartu v predajniach. EFT POS terminál (označovaný tiež ako POS terminál alebo Platobný terminál) je určený pre všetky obchody a prevádzky ako alternatívny spôsob úhrady za hotovosť.

Čo všetko umožnuje POS terminál

Na EFT POS termináloch je možné vykonávať nasledovné typy transakcií :

 • Predaj – platba.
 • Návrat – vrátenie akejkoľvek sumy zákazníkovi.
 • Storno – poslednej transakcie
 • Predautorizácia – operácia slúži na blokovanie určitej sumy na platby v hotely, servise a pod.
 • Dokončenie predautorizácie
 • Predaj s prepitným
 • Medzisúčet – Vytlačenie medzisúčtu transakcií uskutočnených na platobnom termináli od poslednej uzávierky.
 • Uzávierka
 • Cash back – výber hotovosti priamo pri platení
 • Top- Up – dobitie kreditu
 • KvaziCash – využíva sa v kasínach
 • Výber hotovosti

*typy transakcií sú individuálne podľa ponuky banky

Čo je bezkontaktná platba:

Ide o rýchly, pohodlný a bezpečný spôsob platenia. Na Slovensku sa stretnete najmä s dvoma typmi bezkontaktnej platby:

 • MasterCard PayPass™ je bezkontaktná platobná technológia, ktorá umožňuje platiť kartou rýchlo, bezpečne a pohodlne malé i veľké čiastky.
 • Visa payWaveje moderný spôsob bezkontaktnej platby každodenných drobných nákupov v priebehu jednej sekundy.

Obchodník musí byť vybavený terminálom na bezkontaktné platby – terminál býva vybavený logom PayPass (MasterCard) alebo PayWave (VISA) .

Ako prebieha bezkontaktná platba

 • Karta sa nevkladá do čítačky POS terminálu, bezkontaktnú platbu uskutočníte len priložením karty k čítačke bez zadania PIN kódu alebo podpisu.
 • Pred prvým použitím karty na bezkontaktnú platbu je potrebné bezkontaktnú funkciu aktivovať. Aktiváciu uskutočníte kontaktnou transakciou prostredníctvom bankomatu (výber hotovosti, dobitie kreditu, kontrola zostatku na účte), alebo platbou prostredníctvom POS terminálu a potvrdením PIN kódom.
 • Limit pre jednu bezkontaktnú platbu je 50 EUR a kumulatívny denný limit pre všetky za sebou nasledujúce bezkontaktné platby je 150 EUR. Znamená to, že po prekročení týchto limitov budete musieť zadať znovu PIN aj pri bezkontaktnom platení.
 • Počítadlo kumulatívneho limitu sa vynuluje pri každom ďalšom použití karty na kontaktnú transakciu. Pri platbách v inej mene ako v eurách je možné uskutočniť najviac päť za sebou nasledujúcich bezkontaktných platieb.
 • Technológiu bezkontaktnej platby MasterCard PayPass™ možno aplikovať nielen do bežnej platobnej karty, ale aj do mobilného telefónu, hodiniek, prívesku na kľúče a ďalších zariadení.

Platba čipovou kartou

 • Kartu treba vložiť do POS terminálu.
 • Pri vykonávaní platobných transakcií sa údaje načítavajú z platobnej karty.
 • Ak má platobná karta čip, musia sa údaje platobnej karty načítať cez čip.
 • Karta sa vkladá čipom nahor a smerom k displeju.
 • POZOR: Kartu po načítaní údajov vytiahnite až vtedy, keď vás na to platobný terminál vyzve správou na displeji [VYTIAHNITE KARTU!]
Platba čipovou kartou

Prečo niekedy terminál zamietne transakcie?

Zamietnutá transakcia je neúspešné ukončenie transakcie a jej výsledkom je, že platba nebola zrealizovaná. Zamietnutie transakcie môže nastať z rôznych dôvodov:

 • Chyba spojenia terminálu so sieťou: Terminál nemohol nadviazať spojenie s autorizačnou centrálou.
 • Expirovaná karta: Platnosť použitej platobnej karty vypršala. Touto kartou nie je možné vykonať platobnú transakciu.
 • Prekročený limit: Suma, ktorú má držiteľ karty zaplatiť je vyššia ako jeho povolený limit.
 • Nedostatočný disponibilný zostatok: Držiteľ karty nemá dostatok prostriedkov na účte.
 • Obmedzenie disponovať kartou: Držiteľ karty má zakázané všetky operácie platobnou kartou.
 • Nesprávne zadaný PIN kód: Držiteľ platobnej karty zadal nesprávny PIN.
 • Zákaz na kartu: Držiteľ karty má zákaz vykonávať všetky operácie platobnou kartou z dôvodu, že bola nahlásená jej strata, odcudzenie alebo sfalšovanie.
 • Zamietnuté vydavateľom prístupového nástroja: Transakcia bola zamietnutá vydavateľom karty bez bližšie určeného dôvodu.
Ako postupovať v prípade straty / krádeže bankovej platobnej karty

Pri strate platobnej karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť banke, ktorá kartu vydala. Vydavateľ karty následne odcudzenú či stratenú kartu zablokuje pre platby v elektronických platobných termináloch (POS terminál) a bankomatoch. Pri embosovaných kartách navyše zaradí vydavateľ platobnú kartu na tzv. stoplist (čo je zoznam odcudzených a stratených platobných kariet, ktorý je k dispozícii finančným inštitúciám a obchodníkom akceptujúcim platobné karty). Zablokovanie platobnej karty je spojené s poplatkom, ktorý sa často pohybuje v rádovo sto korunách.

Stratu alebo krádež Vašej platobnej karty môžete nahlásiť:

 • telefonicky (24 hodín denne) priamo v autorizačných centrách jednotlivých bánk
 • prostredníctvom call centra vydavateľskej banky:
 • osobne alebo telefonicky v banke, ktorá Vám platobnú kartu vydala (podľa pokynov príslušnej banky)
Dôležité rady pri používaní platobnej karty

S platobnou kartou zaobchádzajte rovnako obozretne ako s finančnou hotovosťou

 • Pri prevzatí platobnej karty ju hneď podpíšte.
 • Pri platení ju nikdy nespúšťajte z dohľadu.

Kartu nikomu nepožičiavajte

 • Svoju platobnú kartu nikomu nepožičiavajte, vystavovali by ste sa tak zbytočnému nebezpečenstvu zneužitia.
 • Platobná karta je spravidla neprenosná (je na nej uvedené meno držiteľa).

Chráňte si svoj PIN kód

 • Po prevzatí PIN kódu od banky si ho dobre zapamätajte a doklad, na ktorom je PIN uvedený, doporučujeme  zničiť.
 • Nikdy si nezapisujte PIN na platobnú kartu, ani nevkladajte do peňaženky, v ktorej platobnú kartu nosíte.
 • PIN kód nikde nezverejňujte! Nehovorte ho ani svojim rodinným príslušníkom, zástupcom finančných inštitúcii ani polícii či obchodníkovi.

Odporúčania pri používaní bankomatov

 • Pred každým výberom dôkladne skontrolujte bankomat
 • Pri výbere z bankomatu alebo kdekoľvek inde buďte pri zadávaní PIN opatrní, aby kód nemohol nikto odpozorovať.
 • Klávesnicu si pri zadávaní PIN kódu prekryte druhou rukou.
 • Zásadne si pri bankomate nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu.
 • Nikto nemá právo vašu transakciu prerušiť, ani ochranka, ani iný personál banky či obchodného centra nesmie zasahovať do transakcií klientov.
 • Ak nie je v noci bankomat dostatočne osvetlený, radšej ho nepoužívajte a vyberte si iný, alebo si zoberte niekoho so sebou.
 • Vybranú hotovosť i kartu ihneď uschovajte.
 • Po ukončení transakcie si nezabudnite vziať späť svoju kartu. Účtenku o vykonanej transakcii si starostlivo uschovajte alebo znehodnoťte.

Chráňte kartu pred poškodením

 • Magnetický prúžok, ktorý je súčasťou platobných kariet, je náchylný na poškrabanie alebo zmagnetizovanie. K zmagnetizovaniu karty môže dôjsť napríklad pôsobením mobilného telefónu alebo počítača, ale tiež magnetickým zapínaním dámskych kabeliek či peňaženiek.

Ako bezpečne používať kartu na internete

 • Nákupy cez internet realizujte len cez www stránky, ktoré využívajú zabezpečenie komunikácie, napr. protokolom SSL resp. SET. O zabezpečení www stránky sa môžete presvedčiť na spodnej lište internetového prehliadača (pred adresou je malý zámok a nasleduje https:)
 • Pri platení kartou cez internet alebo po telefóne buďte veľmi opatrní. Ak by niekto nepovolaný zistil číslo vašej platobnej karty, meno a dobu platnosti, nič mu nebráni v jej zneužití.

Stratu karty hláste čo najrýchlejšie

 • Pravidelne kontrolujte, či svoju platobnú kartu máte stále pri sebe.
 • Ak zistíte, že ste ju stratili, alebo vám ju ukradli, nahláste to ihneď na zákaznícku linku vašej banky. Kartu zablokujú a vydajú vám novú.

Sledujte výpisy z účtu

 • Pravidelne kontrolujte výpisy z účtu. Ak zistíte akúkoľvek nezrovnalosť, ihneď informujte svoju vydavateľskú banku a spornú transakciu reklamujte.
 • V prípade, že máte pocit, že pri platení kartou, alebo pri výbere hotovosti z bankomatu nebolo všetko v poriadku, informujte o tom svoju vydavateľskú banku.
História platobných kariet

1914 – Western Union Telegraph Company vydáva prvú platobnú (charge) kartu v dnešnom slova zmysle

Bola vyrobená z plechu a umožňovala svojim stálym zákazníkom telefonovať a posielať telegramy bez okamžitého platenia. Zákazník potom obdržal súpis telefonátov a telegramov, ich jednotlivé ceny a celkový súčet, ktorý jednorazovo zaplatil šekom alebo príkazom z banky.

1936 –šesť leteckých spoločností zakladá UATP (Universal Air Travel Plan), ktorá vydáva AIR TRAVEL CARD, prvú celoštátnu charge kartu. UATP je činná dodnes a združuje viac ako 250 leteckých spoločností

1950 – Frank McNamara zakladá spoločnosť Diners Club, ktorá vydáva prvú univerzálne použiteľnú charge kartu.

Diners Club 1950

Banková karta

Prvú „bankovú“ platobnú kartu vydala The Franklin National Bank z New Yorku v roku 1951. Pretože bolo vydávanie kariet dosť nákladné a neprinášalo očakávaný zisk skoro ich vydávanie zastavila. Ďalšia banka, ktorá začala vydávať platobné karty bola Bank of America v roku 1958. A po roku fungovania už túto kartu vlastnil jeden milión klientov. Táto banka svoj úspešný projekt v roku 1966 sprístupnila aj ostatným americkým bankám a jednej anglickej banke. Takže platobné karty sa dostali aj do Európy.

Slovensko a Čechy

Prvú platobnú kartu v bývalej ČSFR vydala v roku 1988 Živnostenská banka a bola akceptovaná v sieti obchodov Tuzex.

A od polovice roku 1989 vydávala Česká štátna sporiteľňa svojím klientom k sporožírovým účtom karty k výberu z bankomatov. A ako vyzerajú karty dnes ?

V dnešnej dobe sa karty delia z rôznych hľadísk. Najvýznamnejším je asi členenie podľa asociácie, ktorá kartu vydáva. V Európe sú najrozšírenejšie karty Mastercard ,Maestro a VISA, VISA Electron.

Mastercard ,Maestro a VISA, VISA Electron

Ďalej karty vydávajú spoločnosti Diners Club International, American Express a najmä v Azií Japan Credit Bureau.

Diners Club International, American Express a Japan Credit Bureau

Evolúcia platobných kariet

Aj platobné karty majú svoj príbeh. Vyvinuli sa z… pozrite si vo videu. 🙂

Poznáte svoju platobnú kartu?

Platobné karty ponúkajú jednoduchý, ale aj bezpečný spôsob, ako platiť v obchodoch, ale aj na internete.  Poznáme ale viacero druhov týchto kariet, ktoré sa občas zamieňajú. Takto sa v nich vyznáte.

Karty môžeme rozdeliť na: debetné platobné karty, kreditné platobné karty, charge karty a predplatené platobné karty.

V Slovenskej republike sa najčastejšie môžeme stretnúť s debetnou platobnou kartou.  Vydáva sa k bežnému účtu a umožňuje čerpať vlastné finančné prostriedky. To znamená, že ňou môžete platiť v obchodoch a vyberať z bankomatov, ak máte na účte dostatok peňazí.

S kreditnou kartou nenakupujete tovar a služby za vlastné peniaze, ale na úver. Banka ju vydáva k samostatnému kartovému účtu a úver sa čerpá prostredníctvom revolvingového, teda opakujúceho sa úverového limitu. Na konci zúčtovacieho obdobia je potrebné splatiť aspoň minimálnu mesačnú splátku, väčšinou 5% z dlžnej sumy. Ak majiteľ zaplatí celú dlžnú sumu, využije tak bezúročné obdobie.

Charge karta je podobne ako kreditná karta úverovou kartou.  Rozdiel je v tom, že na konci zúčtovacieho obdobia treba zaplatiť celú dlžnú sumu do stanoveného dátumu splatnosti.

Predplatená platobná karta, je špecifický druh karty s vopred predplateným kreditom. Patria sem napríklad darčekové karty, alebo niektoré mestské karty.

Karty sa ďalej delia aj podľa spôsobu prevedenia na embosované, potlačené laserom alebo indentom, a virtuálne.

Embosované spoznáte tak, že meno držiteľa karty, číslo karty a dátum platnosti je vytlačené vystúpených písmom. Naopak, karty potlačené laserom alebo indentom sú hladké.

Obe karty sa používajú na výber hotovosti v banke, platbu v elektronických termináloch, ktorá najčastejšie prebieha bezkontaktne, len priložením k terminálu a pri nižších sumách bez zadania PIN, a na platbu na internete. Embosované sa ale môžu použiť aj v mechanickom termináli a v tomto prípade sú na podpis.

Virtuálne karty sú špecifickým druhom kariet, ktoré existujú len vo virtuálnom prostredí. Obsahujú rovnaké údaje ako klasické karty, ale nepoužíva sa na ne fyzický plast. Fyzické karty je ale možné virtualizovať a uložiť do mobilu, ktorým následne môžete bezkontaktne platiť. V tomto prípade ide o takzvané ztokenizované karty v mobilných peňaženkách, ako sú napríklad Google Pay alebo Apple Pay.

Všetky karty na trhu, je možné použiť aj na platbu na internete, pokiaľ to povolí vydavateľ karty.