Štatistické údaje

Štatistické údaje k 4Q 2015

Štatistické údaje k 4Q 2014

Štatistické údaje k 4Q 2013

Štatistické údaje k 30.06.2010

Štatistické údaje k 31.12.2009

Štatistické údaje k 31.12.2008

Štatistické údaje - vývoj od roku 1996