Oslava 20. výročia založenia Združenia pre bankové karty SR

Tlačová správa

Bratislava, 16.04.2014 Začiatkom tohto roka, presnejšie 19. januára 2014, si Združenie pre bankové karty SR (ZBK) pripomenulo 20 rokov od svojho vzniku. Slávnostné podujatie pri príležitosti oslavy tohto výročia sa pre členov združenia a pozvaných hostí bude konať dňa 23.04.2014 v hoteli Carlton v Bratislave.

Cieľom tohto podujatia je pripomenúť si predchádzajúcich 20 rokov a priblížiť pozvaným históriu ZBK, jeho hlavné aktivity, poslanie, ciele a stratégiu. Je to tiež príležitosť na stretnutie sa s významnými osobnosťami tejto oblasti. „Som rád, že som mohol stáť pri vzniku tejto platformy a byť priamym účastníkom zmien, ktoré sa udiali v priebehu tohto obdobia v oblasti kartového biznisu. Chcem sa poďakovať všetkým členom ZBK a rovnako aj partnerom za ich podporu, vďaka ktorej môžeme priblížiť význam, výhody a ciele ZBK“ , hovorí Ivan Kubaš, predseda Združenia pre bankové karty SR.

Je to už dvadsať rokov, čo zakladajúci členovia vytvorili spoločnú platformu pre združenie, ktoré malo  jasný cieľ a tým bolo vytváranie podmienok pre rozvoj a využívanie bankových kariet. 

Medzi prvé aktivity vedenia patrilo zaregistrovanie spoločnosti na území Slovenskej republiky, založenie sídla spoločnosti, zvolenie riadiacich orgánov (predseda ZBK a výkonný výbor ZBK), ktoré spoločne vytvorili záväzné predpisy, nastavili spoločné postupy pre členské banky, zriadili pracovné komisie a zorganizovali reklamné kampane na podporu rozvoja platobných kariet.

 Významným prvkom bolo vytvorenie spoločného loga ZBK za účelom integrity a jednotnej prezentácie činnosti ZBK. Výrazné charakteristické modrozelené logo sa zapísalo do povedomia verejnosti prostredníctvom platobných kariet, označením na obchodných miestach a bankomatoch.

V súčasnosti ZBK pokračuje vo svojej činnosti, ku ktorej i naďalej patrí edukácia, podpora rozvoja slovenského kartového trhu, publicita a v neposlednom rade budovanie dobrých vzťahov s členmi, partnermi a širokou verejnosťou.

Dnešnými členmi a partnermi ZBK sú významné spoločnosti, medzi ktorými sú slovenské banky a nebankové subjekty nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.

Veríme, že blížiace sa slávnostné podujatie bude priestorom na priblíženie významu a pridanej hodnoty ZBK. Budeme sa naďalej snažiť zviditeľňovať značku ZBK ako centrum informácii v oblasti platobných kariet, posilňovať súčasné vzťahy a budovať nové partnerstvá.

Ďakujeme všetkým členom a Partnerom ZBK za dlhoročnú podporu a spoluprácu. Vďaka týmto spoločnostiam je Združenie pre bankové karty SR na trhu už 20 rokov.

 

***

O ZBK

Združenie pre bankové karty SR (ďalej ZBK) pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov, bolo založené 19.01.1994. Je to dobrovoľná, nezisková a jediná platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty, ktoré majú spoločný záujem a to rozvoj platobných kariet na Slovensku. V súčasnosti má ZBK 17 riadnych členov (9 bánk a 8 nebankových subjektov). Hlavným partnerom ZBK je spoločnosť Global payments Europe, s.r.o. Partnermi ZBK sú spoločnosti SoNet Slovakia, s.r.o. a DanubePay, a.s. Viac informácií o ZBK nájdete na www.zbk.sk

 

© ZBK 2014

Kontakt pre média :

Ing. Ivan Kubaš Ing. Juraj Tomanka Zuzana Galgóciová
predseda ZBK SR podpredseda ZBK SR sekretariát kancelárie ZBK SR
e: ikubas@vub.sk e: juraj.tomanka@firstdata.sk

e: zbk@zbk.sk

    m: +421 918 189 520