História platobných kariet.

 

1914 - Western UnionTelegraph Company vydáva prvú platobnú (charge) kartu v dnešnom slova zmysle

Bola vyrobená z plechu a umožňovala svojim stálym zákazníkom telefonovať a posielať telegramy bez okamžitého platenia. Zákazník potom obdržal súpis telefonátov a telegramov, ich jednotlivé ceny a celkový súčet, ktorý jednorazovo zaplatil šekom alebo príkazom z banky.

 

1936 -šesť leteckých spoločností zakladá UATP (Universal Air Travel Plan), ktorá vydáva AIR TRAVEL CARD, prvú celoštátnu charge kartu. UATP je činná dodnes a združuje viac ako 250 leteckých spoločností

 

 

1950 - Frank McNamara zakladá spoločnosť Diners Club, ktorá vydáva prvú univerzálne použiteľnú charge kartu.

 

DC_Specimen    DC_1955

 

 

Banková karta

Prvú "bankovú" platobnú kartu vydala The Franklin National Bank z New Yorku v roku 1951. Pretože bolo vydávanie kariet dosť nákladné a neprinášalo očakávaný zisk skoro ich vydávanie zastavila. Ďalšia banka, ktorá začala vydávať platobné karty bola Bank of America v roku 1958. A po roku fungovania už túto kartu vlastnil jeden milión klientov. Táto banka svoj úspešný projekt v roku 1966 sprístupnila aj ostatným americkým bankám a jednej anglickej banke. Takže platobné karty sa dostali aj do Európy.

Slovensko a Čechy

Prvú platobnú kartu v bývalej ČSFR vydala v roku 1988 Živnostenská banka a bola akceptovaná v sieti obchodov Tuzex.

 

PK_Zivno_Banka

 

 

A od polovice roku 1989 vydávala Česká štátna sporiteľňa svojím klientom k sporožírovým účtom karty k výberu z bankomatov. A ako vyzerajú karty dnes ?

V dnešnej dobe sa karty delia z rôznych hľadísk. Najvýznamnejším je asi členenie podľa asociácie, ktorá kartu vydáva. V Európe sú najrozšírenejšie karty Mastercard ,Maestro a VISA, VISA Electron.

 

MC  maestro vbm_atmpos_wtbg_2c-JPG vbm_atmpos_elec_wtbg_2c-JPG

 

Ďalej karty vydávajú spoločnosti Diners Club International, American Express a najmä v Azií Japan Credit Bureau.