Ako postupovať v prípade straty / krádeže bankovej platobnej karty

Pri strate platobnej karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť banke, ktorá kartu vydala. Vydavateľ karty následne odcudzenú či stratenú kartu zablokuje pre platby v elektronických platobných termináloch (POS terminál) a bankomatoch. Pri embosovaných kartách navyše zaradí vydavateľ platobnú kartu na tzv. stoplist (čo je zoznam odcudzených a stratených platobných kariet, ktorý je k dispozícii finančným inštitúciám a obchodníkom akceptujúcim platobné karty). Zablokovanie platobnej karty je spojené s poplatkom, ktorý sa často pohybuje v rádovo sto korunách.

Stratu alebo krádež Vašej platobnej karty môžete nahlásiť:

  • telefonicky (24 hodín denne) priamo v autorizačných centrách jednotlivých bánk
  • prostredníctvom call centra vydavateľskej banky:
  • osobne alebo telefonicky v banke, ktorá Vám platobnú kartu vydala (podľa pokynov príslušnej banky)


 

 

Banka Druh vydaných kariet Číslo na blokáciu Dostupnosť
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky  + 421 2 5823 0400 
0850 111 422
nonstop
24/7/365
Československá obchodná banka, a. s.     

+421 2 5966 8230
0850 111 777

nonstop
24/7/365
OTP Banka Slovensko, a.s.    

FIRST DATA, s.r.o.
+ 421 2 6828 5777
+ 421 2 6828 5750

OTP Call centrum
0850 111 222  
+421 2 5720 5080  

Nonstop
24/7/365

 

 

Poštová banka, a.s.  

FIRST DATA, s.r.o.
+ 421 2 6828 5777
+ 421 2 6828 5750

Call Centrum Poštovej banky, a. s.
0850 111 666

Nonstop
24/7/365
Prima banka Slovensko, a.s.     

FIRST DATA, s.r.o.
+ 421 2 6828 5777
+ 421 2 6828 5750
Diners Club Slovakia
+ 421 2 5778 9444

nonstop
24/7/365
Privatbanka, a.s.  

FIRST DATA, s.r.o.
+ 421 2 6828 5777
+ 421 2 6828 5750
Privatbanka
+421 2 3226 6111

nonstop
24/7/365
Sberbank Slovensko, a.s.     

FIRST DATA, s.r.o.
+ 421 2 6828 5777
+ 421 2 6828 5750

Sberbank Call centrum
0850 123 123
+421 5965 1600

nonstop
24/7/365
Slovenská sporiteľňa, a. s.     

Sporotel
0850 111 888
0915 111 888
0910 111 888
0915 111 888
+421 2 5826 8111

Nonstop
24/7/365

Tatra banka, a. s.     

DIALOG
*8222
*1100
0850 111 100
0906 011 000
0903 903 902
+421 2 5919 1000
+421 2 6866 1000

Nonstop
24/7/365

UniCredit banka, a.s.     

FIRST DATA, s.r.o.
+ 421 2 6828 5777
+ 421 2 6828 5750

Call Centrum UniCredit
*1111 (bezplatne)
0800 180 180
+421 44 547 6870

Nonstop
24/7/365

Všeobecná úverová banka, a. s.     

FIRST DATA, s.r.o.
+ 421 2 6828 5777
+ 421 2 6828 5750

Call centrum VÚB, a.s
0850 123 000
+421 2 4855 5970

Nonstop
24/7/365