Výhody použitia kariet a história platobných kariet

Výhody použitia kariet:


  • Vysoká pohyblivosť prostriedkov na účte - kartou možno platiť na rôznych obchodných miestach a vyberať hotovosť z bankomatu.

  • Vyššia bezpečnosť - pokiaľ máte kartu, nemusíte nosiť vysoké čiastky v hotovosti.

  • Medzinárodné použitie.

  • Úspora pri cestách do zahraničia - pokiaľ budete v zahraničiu platiť kartou, nemusíte chodiť do zmenárne, ušetríte nielen čas, ale i aj zmenárenské poplatky.

  • Doplnkové služby (napríklad cestovné alebo úrazové poistenie).

  • Núdzové služby pri strate alebo krádeže - kartu možno okamžite zablokovať, takže nehrozí vybranie hotovosti, možnosť vydania náhradnej karty.

  • Úver - s niektorými druhmi kariet (kreditné a charge) možno nakupovať alebo vyberať hotovosť na úver a vy môžete bez problémov prekonať krátkodobý nedostatok hotovosti.

História platobných kariet


Prvú platobnú kartu začala v roku 1914 vydávať americká telefónna a telegrafická spoločnosť Western Union Telegraph Company. Bola vyrobená z plechu a umožňovala svojim stálym zákazníkom telefonovať a posielať telegramy bez okamžitého platenia. Zákazník potom obdržal súpis telefonátov a telegramov, ich jednotlivé ceny a celkový súčet, ktorý jednorazovo zaplatil šekom alebo príkazom z banky.


Banková karta

Prvú "bankovú" platobnú kartu vydala The Franklin National Bank z New Yorku v roku 1951. Pretože bolo vydávanie kariet dosť nákladné a neprinášalo očakávaný zisk skoro ich vydávanie zastavila. Ďalšia banka, ktorá začala vydávať platobné karty bola Bank of America v roku 1958. A po roku fungovania už túto kartu vlastnil jeden milión klientov. Táto banka svoj úspešný projekt v roku 1966 sprístupnila aj ostatným americkým bankám a jednej anglickej banke. Takže platobné karty sa dostali aj do Európy.


Slovensko a Čechy

Prvú platobnú kartu v bývalej ČSFR vydala v roku 1988 Živnostenská banka a bola akceptovaná v sieti obchodov Tuzex. A od polovice roku 1989 vydávala Česká štátna sporiteľňa svojím klientom k sporožírovým účtom karty k výberu z bankomatov. A ako vyzerajú karty dnes ?

V dnešnej dobe sa karty delia z rôznych hľadísk. Najvýznamnejším je asi členenie podľa asociácie, ktorá kartu vydáva. V Európe sú najrozšírenejšie karty Mastercard ,Maestro a VISA,VISA Electron . Ďalej karty emitujú spoločnosti Diners Club International ,American Express a najmä v Azií Japan Credit Bureau .